เทส

ชื่อรุ่นจำนวน
ขนาดแผงมอเตอร์โครงขนาดเครื่อง

รอบ
ต่อนาที

สำหรับ
พื้นที่

ใบพัด ทุ่น  (เมตร)(ตร.ม.)
รุ่น 2, 4 ใบพัด เฟืองโซ่, แกนเพลาเหล็กตันขาว, แกนใบพัดกัลวาไนท์
PURE-02PDC22170W350Wอลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 2.0 x 0.6

0-80

50-100
PURE-02S22Mono 170W350W
เหล็กซิงค์ชุบสีเกล็ด1.30 x 2.0 x 0.6

60-80

50-150
PURE-07H43Mono 355W350W
เหล็กชุบกัลวาไนท์1.30 x 2.5 x 1.050-90100-200
PURE-07PDC43Mono 355W350W
เหล็กชุบกัลวาไนท์1.30 x 2.5 x 0.520-90100-200
PURE-08PDC43Mono 355W350W
อลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 2.5 x 0.520-100100-200
PURE-09PDC44Mono 355W500W
อลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 2.5 x 0.520-90100-200
รุ่น 4, 6 ใบพัด เฟืองโซ่, แกนเพลา-แกนใบพัดสแตนเลส
PURE-S444Mono 355W500Wอลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 2.4 x 1.050-100100-400
PURE-S664Mono 410W500Wอลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 2.8 x 1.050-100100-400
รุ่น 4 ใบพัด เฟืองเกียร์, แกนเพลาสแตนเลส, แกนใบพัดกัลวาไนท์
PURE-PRO4
(6แฉก)
2Mono 355W500W
อลูมิเนียมโปรไฟล์1.10 x 2.5 x 0.500-100100-200
รุ่นแผงบนบก เฟืองโซ่, แกนเพลา-แกนใบพัดสแตนเลส
PURE-P350-222เฉพาะเครื่อง
ไม่รวมแผง
350W
อลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 0.95 x 0.60-12050-150
PURE-P500-44
(6แฉก)
3เฉพาะเครื่อง
ไม่รวมแผง
500Wอลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 2.40 x 0.60-120100-400
PURE-P500-66
(6แฉก)
3เฉพาะเครื่อง
ไม่รวมแผง
500Wอลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 3.0 x 0.600-120100-400

PURE-P350-2-SET
พร้อมแผง+ขา

2Mono 270W350Wอลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 0.95 x 0.60-12050-150
PURE-P500-4-SET
พร้อมแผง+ขาตั้ง
4
(6แฉก)
3Mono 355W500Wอลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 2.40 x 0.60-120100-400
PURE-P500-6-SET
พร้อมแผง+ขาตั้ง
6
(6แฉก)
3

Mono 410W

500Wอลูมิเนียมโปรไฟล์1.30 x 3.0 x 0.600-120100-400
รุ่นไม่มีแผง เฟืองโซ่, แกนเพลาเหล็กตันขาว, แกนใบพัดกัลวาไนท์
PURE-1944ไม่มีแผง350Wเหล็กซิงค์ชุบสีเกล็ด

1.30 x 2.50 x 0.50

0-100100-400

Visitors: 84,726