V1300DF


 
Submersible Pump / ปั๊มแช่
LUCKY PRO  V1300DF

ปั๊มจุ่มน้ำใช้สูบถ่ายน้ำสกปรก ที่มีสิ่งสกปรกปลอมปนมากเช่น ใบไม้ กิ่งไม้
ใบพัดสามารถตัดสิ่งปลอมปนที่มีอยู่ในน้ำและ สามารถสูบน้ำผ่านไปได้
มีลูกลอยอัตโนมัติในตัว สามารถควบคุมระดับน้ำที่สูบโดยไม่ให้ตัวปั๊มเสียหาย
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที 1 เฟส
 
MODEL วัตต์ ลบ.ม/ชม. 0 2 3 6 8 9 12 14 15 18 ท่อส่ง
นิ้ว
ลิตร/นาที 0 33 50 100 133 150 200 233 250 300
V1300DF 1300 ระยะส่งสูงรวม
(เมตร)
12 11.6 10.6 10 9 8.3 6.5 5.4 4.4 2 2

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, V1300DF

แบบฟอร์มติดต่อกลับ • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, GP Series, GP250 , GP250F.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO GP SERIES ปั๊มจุ่มน้ำแบบมีลูกลอย(F) และไม่มีลูกลอยเหมาะสำหรับใช้ในสวน ในบ่อเลี้ยงปลา ในบ้าน น้ำพุ น้ำตกใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 1 เฟส ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, GS Series, GS400 , GS400F.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO GS SERIES ปั๊มจุ่มน้ำแบบมีลูกลอย(F) และไม่มีลูกลอยสำหรับน้ำสกปรก เหมาะสำหรับพื้นที่น้ำท่วมขัง บ่อปลาใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 1 เฟส M...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, MZS Series, MZS600.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO MZS SERIES ปั๊มจุ่มน้ำแบบมีลูกลอย ใช้สำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรก ใช้ภายในบ้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม จุ่มน้ำลึก 5 เมตรใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, POP VORTEX Series, POP 1, POP VORTEX.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO POP/ POP VORTEX SERIESPOP SERIESปั๊มจุ่มน้ำแบบไม่มีลูกลอย เหมาะสำหรับใช้ในบ่อเลี้ยงปลาใช้กับน้ำพุ และน้ำตกขนาดเล็กใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, SW Series, SW250 , SW550 , SW250F , SW550F.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO SW SERIESปั๊มจุ่มน้ำสำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรก ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาคารบ้านพัก สามารถสูบน้ำที่มีเศษตะกอน ขนาด 15 มม. ปะปนอยู่ได้เสื้อปั๊มอลูมิ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, MZD Series, MZD1B.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO MZD SERIESปั๊มจุ่มน้ำแบบไม่มีลูกลอย ใช้สำหรับน้ำที่มีส่วนเป็นของแข็งไม่เกิน 2มม.เหมาะสำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง แล...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, V Series, V180, V180F, V450, V450F, V750, V750F.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO V SERIESปั๊มจุ่มน้ำสำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรก ใช้ภายในบ้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงชั้นใต้ดินของอาคาร และที่จอดรถ ใช้กับน้ำเสียที่มีตะกอนขนาดใ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, VW Series, VW500, VW500F.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO VW SERIESปั๊มจุ่มน้ำแบบมีลูกลอย(F) และไม่มีลูกลอย เหมาะสำหรับดูดน้ำเสียน้ำสกปรก ใช้ภายในบ้าน หรือโรงงานอุตกรรม รวมถึงชั้นใต้ดินของอาคารใช้ไฟฟ้า...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, 2SA Series, 2SA1100F.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO SA SERIES / 2SA SERIES2SA SERIESปั๊มจุ่มน้ำใช้สำหรับน้ำส่วนที่เป็นของแข็งไม่เกิน 2 มม.เหมาะสำหรับใช้ในฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อส...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, SGP Series, SGP250, SGP250F, SGS400F, SGS750F.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ LUCKY PRO SGP SERIES/SGS SERIESSGP SERIESปั๊มจุ่มน้ำสแตนเลส แบบมีลูกลอย(F) และไม่มีลูกลอยเหมาะสำหรับใช้ในสวน บ่อเลี้ยงปลา น้ำพุ น้ำตกขนาดเล็กใช้ไฟฟ้า 22...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, MVS Series, MVS10-1, MVS20-1, MV10-1, MV20-1.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ LUCKY PRO MVS SERIESปั๊มจุ่มน้ำสแตนเลส สำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรกใช้ภายในบ้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้ใต้ดินอาคารที่จอดรถใช้กับน้ำเสียที่มีเศษตะกอนขน...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, SWS Series, SWS2200, SWS3000, SWS2200H, SWS3000H.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ LUCKY PRO SWS SERIESปั๊มจุ่มน้ำ ใช้สำหรับสูบน้ำที่มีสิ่งสกปรกปลอมปนสามารถใช้งานในบ่อบำบัดน้ำเสีย เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเรือนปั๊ม และใบพัด ทำจาก...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, W Series, W150, W150T, W220AT, W220BT, W400T, W550T.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่LUCKY PRO W SERIESปั๊มจุ่มน้ำเสีย ใช้สำหรับสูบน้ำที่มีสิ่งสกปรกปลอมปนเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้งานในบ่อบำบัดน้ำเสียเรือนปั๊มและใบพัดทำจาก...
Visitors: 23,058