ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ปลากรมประมง ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อปลา

ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ปลากรมประมง

ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อปลา

Visitors: 47,118