ข้อมูลบริษัท

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มเคมี เครื่องเติมอากาศ แอร์ปั๊ม กังหันตีน้ำ กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ Ring Blower มอเตอร์ไฟฟ้า Vacuum Pump เครื่องดูดฝุ่น พัดลมอุตสาหกรรม ถังแรงดัน ถังเคมี ปั๊มลม ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเครื่องยนต์ มอเตอร

ข้อมูลทั่วไป

     บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป(1999) จำกัด เราคือ ผู้นำเรื่องเครื่องเติมอากาศ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนาน รวมถึงความหลากหลายของสินค้าในงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย กังหันตีน้ำ เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย ปั๊มน้ำดี น้ำเสีย ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มแช่ โบลเวอร์ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องดูด-เป่าอากาศ ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเฟือง มอเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิด เกียร์ทด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทุกสาขา ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยฟาร์มเลี้ยงต่างๆ

วิสัยทัศน์

     บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพและบริการอย่างเต็มที่ ตอบสนองลูกค้าให้พึงพอใจสูงสุด

ภารกิจ
     บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จำกัด มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ครบวงจร ตลอดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ดังนั้น ภารกิจของ บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จำกัด จึงประกอบด้วย
    1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
    2. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดจนให้ความสำคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    3. พัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนส่งเสริมค่านิยม 4 ประการ ได้แก่พนักงาน

        • การเอาใจใส่ (caring)
        • การใฝ่สร้างสรรค์ (creativity)
        • ความน่าเชื่อถือ (credibility)
        • ความกล้า (courageous)
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มเคมี เครื่องเติมอากาศ แอร์ปั๊ม กังหันตีน้ำ กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ Ring Blower มอเตอร์ไฟฟ้า Vacuum Pump เครื่องดูดฝุ่น พัดลมอุตสาหกรรม ถังแรงดัน ถังเคมี ปั๊มลม ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเครื่องยนต์ มอเตอร

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มเคมี เครื่องเติมอากาศ แอร์ปั๊ม กังหันตีน้ำ กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ Ring Blower มอเตอร์ไฟฟ้า Vacuum Pump เครื่องดูดฝุ่น พัดลมอุตสาหกรรม ถังแรงดัน ถังเคมี ปั๊มลม ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเครื่องยนต์ มอเตอร

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มเคมี เครื่องเติมอากาศ แอร์ปั๊ม กังหันตีน้ำ กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ Ring Blower มอเตอร์ไฟฟ้า Vacuum Pump เครื่องดูดฝุ่น พัดลมอุตสาหกรรม ถังแรงดัน ถังเคมี ปั๊มลม ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเครื่องยนต์ มอเตอร


ศูนย์จำหน่าย : แอร์ปั๊ม (Air Pump), เครื่องเติมอากาศ (Three Lobe Rotary Blower), เครื่องดูดอากาศ (Three Lobe Rotary Vacuum), เครื่องเติมอากาศ (Three Lobe Rotary Gas Blower), เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ (Submersible Aerator), เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ (Submersible Ejector), เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ (Surface Aerator), เครื่องเติมอากาศผิวน้ำโซล่าเซลล์ (Solar Surface Aerator), เครื่องเติมอากาศแนวตั้ง (Vertical Three Lobe Blower), เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย (Jet Aerator), เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอยโซล่าเซลล์ (Solar Jet Aerator), เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ (Paddle Wheel), เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ (Paddle Wheel Solar Cell), ปั๊มน้ำพุ (Fountain Pump), อุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย, สวิตช์ลูกลอย (FLOAT SWITCH), หัวจ่ายอากาศ (Diffuser), มีเดีย (MEDIA), ริงโบลเวอร์ (Ring Blower), เป่าลมแรงดัน (Pressure Blower), โบลเวอร์ระบายอากาศโพรงกระรอก ซีร็อคโค โบลเวอร์ (Sirocco Blower), เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (Dust Collector), พัดลมอุตสาหกรรม (Industrial Fans), ปั๊มแช่ (Submersible Pump), ปั๊มน้ำบาดาล (Submersible Pump), อุปกรณ์กวนเร็ว (Mixer & Agitators), ปั๊มถังอัตโนมัติ (Automatic Pump), ปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal Pumps), ปั๊มสระว่ายน้ำ (POOL PUMP), ปั๊มหอยโข่งสูบน้ำเสีย (Self-Priming Pump), ปั๊มเคมีขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Drive Pump), ปั๊มสูบเคมีแบบแนวนอน (Self-Priming Chemical Pump), ปั๊มฟีดน้ำยาเคมี (Metering Pump), ปั๊มสูบถ่ายเคมีชนิดใช้ลม (Air-operated double diaphragm pump), ปั๊มดูด-จ่ายสารเคมี, น้ำมัน, ของเหลวจากถัง (Drum Pump), ปั๊มหล่อเย็น (Coolant Pump), ปั๊มเฟืองสูบน้ำมัน ของเหลวหนืด (Gear Pump), ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump), ปั๊มลมลูกสูบ - ปั๊มลมแบบสกรู (Air Compressor), ปั๊มอัดฉีด & ปั๊มเครื่องยนต์ (high pressure cleaner & High Pressure Pump, Engine Pump), มอเตอร์ลม (Air Motor), มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor), มอเตอร์เขย่า (Electric Vibrator Motor), มอเตอร์เกียร์ (Gear Motor), เกียร์ทด / เกียร์ปรับรอบ (Worm Gear), รอกโซ่มือ / รอกโซ่ไฟฟ้า (hand chain hoist / electric chain hoist), ถังแรงดัน (Pressure Tank), ถังเคมี (Chemical Tank), สายลม ท่อลม (HOSE - TUBE), น้ำมัน-น้ำยาต่างๆ, น้ำมันแวคคั่ม (Vacuum oil), น้ำมันเกียร์, น้ำยาล้างคราบตะกรัน (Dynamic Descaler), น้ำยาล้างคราบน้ำมัน (Dynamic GC-S), จุลินทรีย์ชีวภาพ, Booster Pumps / Transfer Pumps, ระหัดวิดน้ำ, สินค้าโซล่าเซลล์อื่นๆ


 

Visitors: 251,001