Vertical Three Lobe Blower

เครื่องเติมอากาศแนวตั้ง Vertical Three Lobe Blower 
โบลเวอร์เป่าลมแบบแนวตั้ง เหมาะสำหรับ งานเติมอากาศในน้ำเสียที่มีพื้นที่จำกัด การเติมอากาศในน้ำที่บำบัดน้ำเสีย
การเติมออกซิเจนในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ
แบรนด์คุณภาพ SHINMAYWA / SANCO
 
 
เครื่องเติมอากาศ, Three Lobe Rotary Blower, Vertical Blower, SANCO, SCD40, SCD45, SCD50, SCD60, SCD65, SCD875, SCD80, SCD90, SCD100, SCD110, SCD125, SCD150

  • Vertical Three Lobe Blower, Silent Type, SHINMAYWA, RB-H Series, เครื่องเติมอากาศ, เพิ่มการไหลเวียนของน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ลดน้ำเน่าเสีย
    เครื่องเติมอากาศ Vertical Three Lobe Blower - Silent TypeSHINMAYWA RB-H Series โบลเวอร์เป่าลมแบบแนวตั้งเหมาะสำหรับ : •งานเติมอากาศในน้ำเสียที่มีพื้นที่จำกัด• การเติมอากาศในน้...

  • เครื่องเติมอากาศ, Three Lobe Rotary Blower, Vertical Blower, SANCO, SCD40, SCD45, SCD50, SCD60, SCD65, SCD875, SCD80, SCD90, SCD100, SCD110, SCD125, SCD150
    เครื่องเติมอากาศแนวตั้ง Vertical Blower - Silent type SANCO SCD-Series Performance Bore Size: 40mm ~ 150mm ( 1.5" ~ 6" ) Capacity: 0.4 ~ 22 m3/min ( 24 ~ 1320 m3/hr ) Pressur...
Visitors: 71,853