ข้อมูลบริษัท

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มเคมี เครื่องเติมอากาศ แอร์ปั๊ม กังหันตีน้ำ กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ Ring Blower มอเตอร์ไฟฟ้า Vacuum Pump เครื่องดูดฝุ่น พัดลมอุตสาหกรรม ถังแรงดัน ถังเคมี ปั๊มลม ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเครื่องยนต์ มอเตอร

ข้อมูลทั่วไป

     บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป(1999) จำกัด เราคือ ผู้นำเรื่องเครื่องเติมอากาศ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนาน รวมถึงความหลากหลายของสินค้าในงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย กังหันตีน้ำ เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย ปั๊มน้ำดี น้ำเสีย ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มแช่ โบลเวอร์ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องดูด-เป่าอากาศ ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเฟือง มอเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิด เกียร์ทด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทุกสาขา ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยฟาร์มเลี้ยงต่างๆ

วิสัยทัศน์

     บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพและบริการอย่างเต็มที่ ตอบสนองลูกค้าให้พึงพอใจสูงสุด

ภารกิจ
     บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จำกัด มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ครบวงจร ตลอดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ดังนั้น ภารกิจของ บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จำกัด จึงประกอบด้วย
    1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
    2. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดจนให้ความสำคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    3. พัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนส่งเสริมค่านิยม 4 ประการ ได้แก่พนักงาน

        • การเอาใจใส่ (caring)
        • การใฝ่สร้างสรรค์ (creativity)
        • ความน่าเชื่อถือ (credibility)
        • ความกล้า (courageous)
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มเคมี เครื่องเติมอากาศ แอร์ปั๊ม กังหันตีน้ำ กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ Ring Blower มอเตอร์ไฟฟ้า Vacuum Pump เครื่องดูดฝุ่น พัดลมอุตสาหกรรม ถังแรงดัน ถังเคมี ปั๊มลม ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเครื่องยนต์ มอเตอร

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มเคมี เครื่องเติมอากาศ แอร์ปั๊ม กังหันตีน้ำ กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ Ring Blower มอเตอร์ไฟฟ้า Vacuum Pump เครื่องดูดฝุ่น พัดลมอุตสาหกรรม ถังแรงดัน ถังเคมี ปั๊มลม ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเครื่องยนต์ มอเตอร

ปั๊มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มเคมี เครื่องเติมอากาศ แอร์ปั๊ม กังหันตีน้ำ กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ Ring Blower มอเตอร์ไฟฟ้า Vacuum Pump เครื่องดูดฝุ่น พัดลมอุตสาหกรรม ถังแรงดัน ถังเคมี ปั๊มลม ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเครื่องยนต์ มอเตอร


 

Visitors: 184,145