Submersible Ejector / เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible Ejector
เหมาะสำหรับการเติมอากาศในถังบำบัดน้ำเสีย การเติมอากาศขั้นพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย
แบรนด์คุณภาพ TSURUMI / GSD / SHINMAYWA / STAC / WIND MAXX 
 
 
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ, Submersible Ejector, STAC, SJA-N Series ,SJA-N-4 , SJA-N-8 , SJA-N-15 , SJA-N-22 , SJA-N-37, SJA-N-55
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ, Submersible Ejector, เพิ่มการไหลเวียนของน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ลดน้ำเน่าเสีย, WIND-MAXX, WJA Series, TSURUMI , GSD , SHINMAYWA , STAC , WIND-MAXX

 


 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ, Submersible Ejector, TSURUMI, BER Series, 8-BER2 , 15-BER2 , 22-BER4 , 37-BER4 , 55-BER4 , TOS-8BER2 , TOS-15BER2 , TOS-22BER4 , TOS-37BER4 , TOS-55BER4
  เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible EjectorTSURUMI BER Series เครื่องเติมอากาศใต้น้ำEjectorมีตั้งแต่ขนาด 1HP - 7.5HP กำลังไฟ 380Vตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อหล่อ มีทั้งแบบ Free Stan...

 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ, Submersible Ejector, GSD, JA Series, JA-31-50, JA-32-80, JA-33-80, JA-35-100, JA-37-100
  GSD
  เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible Ejector GSD JA Series คุณสมบัติ : มอเตอร์ submersible wet-installed IP68 Class F.ใบพัดที่มีประสิทธิภาพสูงออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยไม่มีการปิดกั้...

 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ, Submersible Ejector, SHINMAYWA, JA Series, CVS 50 For J750V , CVC 651 For JA152 , CVC 801 For JA222 , CVC 801 For JA372 , CVC 1001 For JA552.jpg
  เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible EjectorSHINMAYWA JA Series เครื่องเติมอากาศใต้น้ำSubmersible Ejector(Vortex Impeller)มีโครงสร้างเสียงรบกวนต่ำ เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ทุกที...

 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ, Submersible Ejector, STAC, SJA-N Series ,SJA-N-4 , SJA-N-8 , SJA-N-15 , SJA-N-22 , SJA-N-37, SJA-N-55
  เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible Ejector NEW!STAC SJA-NSeries ประโยชน์การใช้งาน :• บำบัดน้ำเสียสำหรับทุกอุตสาหกรรม • การถ่ายโอนน้ำในสถานที่ก่อสร้างงานโยธา • ก...

 • เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ, Submersible Ejector, WIND-MAXX, WJA Series, WJA-05T, WJA-10T, WJA-20T, WJA-30T, WJA-50T, WJA-75T
  เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible EjectorWIND-MAXX WJA Series เหมาะสำหรับโรงงานบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดน้ำเสีย คุณสมบัติ :การละลายออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพสูง มีการออกแบบเฉพ...
Visitors: 167,737