Paddle Wheel / กังหันตีน้ำ

 

 

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ
Paddle Wheelคุณสมบัติทั่วไป
     มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีน้ำ
ซึ่งจะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบ และเกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเล็กๆ
ที่เกิดจากการตีน้ำซึ่งมีผลเพิ่มค่าออกซิเจนละลายน้ำให้มากขึ้น
ซึ่งเหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อกึ่งธรรมชาติ (Facultative Pond)
เช่น ฟาร์มกุ้ง เติมอากาศบ่อกุ้ง บ่อปลาเป็นต้น
 

ช่องทางการติดต่อ

 
เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้


ลักษณะของใบพัดกังหัน


ใบพัดพลาสติก 8 แฉก                                           ใบกวักพลาสติก 8 แฉก
 เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดพลาสติกสีดำ, ทุ่นขอน, เพิ่มการไหลเวียนของน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ลดน้ำเน่าเสีย    เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดพลาสติกสีเขียว, ทุ่นขอน, เพิ่มการไหลเวียนของน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ลดน้ำเน่าเสีย
ใบพัด สแตนเลส 6 แฉก
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดพลาสติกสีเขียว, ทุ่นขอน, เพิ่มการไหลเวียนของน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ลดน้ำเน่าเสีย


ใบพัดพลาสติก

กังหัน 2 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดพลาสติกสีเขียว 2ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา
เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดพลาสติกสีเขียว 2ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา

กังหัน 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดพลาสติกสีเขียว 4ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา

กังหัน 6 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดพลาสติกสีเขียว 6ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา

กังหัน 10 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดพลาสติกสีเขียว 10ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา

เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดพลาสติกสีเขียว 10ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ Motor (4P) Oxygen
Transfer
Rate
(KgO2/hr)
จำนวนทุ่น ขนาดประกอบชุด 
Model จำนวน
ใบพัด
ใบพัด
พลาสติก
HP Kw Phase  แบบขอน(ลำ) ยาว x หน้ากว้าง
(ซม.)
โครงแท่นผลิตจากสแตนเลส
PP02-1SS 2 ใบพัด 1 0.75 1/220V 1.5 2 175 X 150
PP04-1SS 4 ใบพัด 2 1.5 3 3 175 X 200
PP02-3SS 2 ใบพัด 1 0.75 3/380V 1.5 2 175 X 150
PP04-3SS 4 ใบพัด 2 1.5 3 3 175 X 200
PP06-3SS 6 ใบพัด 3 2.2 3-3.5 3 175 X 225
PP10-3SS 10 ใบพัด 3 2.2 2.5-4.5 4 175 X 500
โครงแท่นผลิตจากเหล็กชุบ
PP10-3GL 10 ใบพัด 3 2.2 3/380V 2.5-4.5 4 175 X 500


 
 
กังหัน 8 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบกวักพลาสติกสีดำ 8ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา
เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบกวักพลาสติกสีดำ 8ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา

กังหัน 16 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบกวักพลาสติกสีดำ 16ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ Motor (4P) Oxygen
Transfer
Rate
(KgO2/hr)
จำนวนทุ่น ขนาดประกอบชุด 
Model จำนวน
ใบพัด
ใบพัด
พลาสติก
HP Kw Phase  แบบขอน(ลำ) ยาว x หน้ากว้าง
(ซม.)
โครงแท่นผลิตจากสแตนเลส
PB08-1SS 8 ใบกวัก 2 1.5 1/220V 3 3 175 X 300
PB08-3SS 8 ใบกวัก 2 1.5 3/380V 3 3 175 X 300
PB10-3SS 10 ใบกวัก 3 2.2 2.5-4.5 4 175 X 500
PB16-3SS 16 ใบกวัก 3 2.2 4.5 4 175 X 500
โครงแท่นผลิตจากเหล็กชุบ
PB10-3GL 10 ใบกวัก 3 2.2 3/380V 2.5-4.5 4 175 X 500
PB16-3GL 16 ใบกวัก 3 2.2 4.5 4 175 X 500
 
 

กังหัน 4 ใบพัด
เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดสแตนเลส 4ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา

 
กังหัน 10 ใบพัด

เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, ใบพัดสแตนเลส 10ใบพัด, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ Motor (4P) Oxygen
Transfer
Rate
(KgO2/hr)
จำนวนทุ่น ขนาดประกอบชุด 
Model จำนวน
ใบพัด
ใบพัด
สแตนเลส
HP Kw Phase  แบบขอน(ลำ) ยาว x หน้ากว้าง
(ซม.)
โครงแท่นผลิตจากสแตนเลส
PS02-1SS 2  ใบพัดสแตนเลส 1 0.75 1/220V 1.5 2 175 X 150
PS04-1SS 4  ใบพัดสแตนเลส 2 1.5 3 3 175 X 200
PS10-1SS 10  ใบพัดสแตนเลส 3 2.2 2.5-4.5 4 175 X 500
PS02-3SS 2  ใบพัดสแตนเลส 1 0.75 3/380V 1.5 2 175 X 150
PS04-3SS 4  ใบพัดสแตนเลส 2 1.5 3 3 175 X 200
PS10-3SS 10  ใบพัดสแตนเลส 3 2.2 2.5-4.5 4 175 X 500
โครงแท่นผลิตจากเหล็กชุบ
PS10-3GL 10  ใบพัดสแตนเลส 3  2.2 3/380V 2.5-4.5 4 175 X 500

 


ตู้ควบคุม
ตู้คอนโทรล, ตู้ควบคุม, เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ

ตู้ควบคุมกังหันตีน้ำ / Air Jet จำนวนเครื่อง
ในการควบคุม
ขนาดมอเตอร์ ระบบไฟ   
2HP - 3HP 3Ph / 380V 1 ตู้ / 1 เครื่อง
1Ph / 380V 1 ตู้ / 1 เครื่อง
1Ph / 380V 1 ตู้ / 1 เครื่อง
5.5HP 3Ph / 380V 1 ตู้ / 1 เครื่อง
3Ph / 380V 1 ตู้ / 1 เครื่อง
2HP - 3HP 3Ph / 380V 1 ตู้ / 2 เครื่อง
1Ph / 380V 1 ตู้ / 2 เครื่อง

 


 

เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Whe, ตู้คอนโทรล, ตู้ควบคุม
ศูนย์จำหน่าย : เครื่องเติมอากาศแอร์ปั๊ม กังหันตีน้ำ กังหันพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) Jet Aerator Three Lobe Rotary Blower
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Aerator & Ejector อุปกรณ์กวนเร็ว Mixer ปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มบาดาล ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มงานก่อสร้าง ปั๊มน้ำสแตนเลส
ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มฟีดเคมี ปั๊มดูด-จ่ายสารเคมี ปั๊มสระว่ายน้ำ ปั๊มน้ำพุ ปั๊มสุญญากาศ แวคคั่มปั๊ม ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเครื่องยนต์ ปั๊มบ้าน ปั๊มถังอัตโนมัติ สวิทช์ลูกลอย
หัวจ่ายอากาศ มีเดีย พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ปั๊มลม ริงโบลเวอร์ โบลเวอร์ระบายอากาศโพรงกระรอก มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์เขย่า มอเตอร์เกียร์
เกียร์ทด รอกโซ่มือ รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิง ถังแรงดัน ถังเคมี สายยางท่อลม น้ำมัน-น้ำยาต่างๆ และอีกมากมาย
 • เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, กังหันฟาร์มกุ้ง , เครื่องเติมอากาศบ่อปลา , กังหันไฟฟ้า , กังหัน
  เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำPaddle Wheel คุณสมบัติทั่วไป มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบ และเกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเล...

 • เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, กังหันฟาร์มกุ้ง , เครื่องเติมอากาศบ่อปลา , กังหันไฟฟ้า , กังหัน
  เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำPaddle Wheel คุณสมบัติทั่วไป มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบ และเกิดการกวนน้ำโดยฟองอากาศเ...

 • เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, Paddle Wheel, Pure Power, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, กังหันฟาร์มกุ้ง , เครื่องเติมอากาศบ่อปลา , กังหันไฟฟ้า , กังหัน
  เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำPaddle Wheel ใบพัดสแตนเลส คุณสมบัติทั่วไป มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุนและตีน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบ และเกิดการกวนน้...

 • เครื่องเติมอากาศ, แอร์ปั๊ม, ปั๊มตู้ปลา, ปั๊มลม, ปั๊มขนาดเล็ก ,Air Pump, NITTO (MEDO), SECOH, HIBLOW, AIR PURE, RESUN, C-AO, SATO
  +++++++++++++++++++++++++++++เครื่องเติมอากาศแอร์ปั๊ม (Air Pump)ปั๊มลมเติมอากาศ ระบบลูกสูบ และ ระบบไดอะแฟรมแบรนด์คุณภาพ NITTO (MEDO) / SECOH / HIBLOW / AIR PURE / RESUN / C-AO / S...

 • เครื่องเติมอากาศ, Three Lobes Blower, UNOMACH, ARC Series, ARS Series , UNOMACH , TSURUMI , ANLET , SHINMAYWA , TAIKO , GSD , LONGTECH , HIBLOW , SANCO
  เครื่องเติมอากาศ Three Lobe Rotary Blower เครื่องเป่าลม ทรีลูปโบลเวอร์ โบลเวอร์เติมอากาศ โรตารี่โบลเวอร์เครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกร...

 • Three Lobe Rotary Vacuum, UNOMACH, GSD, LONGTECH.jpg
  เครื่องดูดอากาศ Three Lobe Rotary Vacuumเครื่องดูดลม ทรีลูปแวคคั่ม โบลเวอร์ดูดอากาศเครื่องดูดอากาศในระบบขนาดใหญ่สำหรับใช้ในงานไบโอแก็สเป็นส่วนใหญ่แบรนด์คุณภาพ UNOMACH / GSD / LONGT...

 • เครื่องเติมอากาศ, งานไบโอแก๊ส, THREE LOBE ROOTS GAS BLOWER, HEY-WEL, EVG Series.jpg
  เครื่องเติมอากาศ Three Lobe Rotary Gas Blower เครื่องเป่าแก๊สสำหรับงานไบโอแก๊สโดยเฉพาะ ใช้ในการถ่ายโอนก๊าซในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้ส่งผ่านแก๊สสำหรับใช้ในโรงงานหรือเครื่องจักรแบ...

 • Submersible Aerator, เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ, เพิ่มการไหลเวียนของน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ลดน้ำเน่าเสีย, TSURUMI , GSD , SHINMAYWA.jpg
  เครื่องเติมอากาศใต้น้ำSubmersible Aerator เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มเหมาะกับโรงงานบำบัดน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียจากน...

 • ปก Submersible Ejector-500-2.jpg
  เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible Ejector เหมาะสำหรับการเติมอากาศในถังบำบัดน้ำเสีย การเติมอากาศขั้นพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย แบรนด์คุณภาพ TSURUMI / GSD / SHINMAYWA / ...

 • SAR-web.jpg
  เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ Surface Aerator GSD SAR Series เครื่องเติมอากาศแบบพื้นผิว ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนใบพัดชนิดไหลตามแนวแกนโดยตรง เพื่อสูบน้ำเสีย เพื่อสร้างรูปแบบการพ่น (หรือหยด...

 • Vertical Three Lobe Blower, Silent Type, SHINMAYWA, RB-H Series, เครื่องเติมอากาศ, เพิ่มการไหลเวียนของน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ลดน้ำเน่าเสีย
  เครื่องเติมอากาศแนวตั้ง Vertical Three Lobe Blower โบลเวอร์เป่าลมแบบแนวตั้ง เหมาะสำหรับ งานเติมอากาศในน้ำเสียที่มีพื้นที่จำกัด การเติมอากาศในน้ำที่บำบัดน้ำเสียการเติมออกซิเจนในพิพิ...

 • เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ, Jet Aerator, Pure Power, LAMBDA, ทุ่นทรงเกือกม้า, เพิ่มการไหลเวียนของน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ลดน้ำเน่าเสีย
  เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย Jet Aerator เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ บำบัดน้ำเสีย แบรนด์คุณภาพ PURE POWER / LAMBDA Pure Power Lambda

 • JET AERATOR , AIR JET , เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย , เจ็ทโซล่าเซลล์ , เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องเติมอากาศโซล่าเซลล์, โซล่าเซลล์, เครื่องเติมอากาศ, เครื่องตีน้ำ, Pure Power, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง
  Solar Jet Aerator / เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอยโซล่าเซลล์ PURE POWER รุ่น PURE-J750 , PURE-J1500 PURE-J750 PURE-J1500 มอเตอร์บัสเลส 750w 48v มอเตอร์บัสเลส 1500w 48v แผง Mon...

 • กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์,พลังงานแสงอาทิตย์, กังหันโซล่าเซลล์, โซล่าเซลล์, เครื่องเติมอากาศ, กังหันตีน้ำ, เครื่องตีน้ำ, กังหันน้ำ, กังหันบำบัดน้ำเสีย, Paddle Wheel Solar Cell, Pure Power, เพิ่มออกซิเจนในน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ฟาร์มกุ้ง , บ่อปลา
  เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)Paddle Wheel Solar Cell กังหันตีน้ำใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ☀เหมาะสำหรับเติมอากาศบ่อกุ้งฟาร์มกุ้ง ฟาร์มปลา ฟาร์มเลี...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มน้ำพุ, ปั๊มทำน้ำพุ, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม, Fountain pump, pump, water pump, ARWANA, SONHO, BPS-400FRS, RP-409, RP-416, KP-409
  ปั๊มน้ำพุ Fountain Pump ใช้งานด้านบำบัดและรักษาสภาพน้ำ มีประสิทธิภาพการเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำสูง และยังสร้างความสวยงามแบรนด์คุณภาพ ARWANA ARWANA Fountain Pump / ปั๊มน้ำพุ ARWANABP...

 • อุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย, FLOAT SWITCH, ลูกลอย, สวิทช์ลูกลอย, , ควบคุมระดับน้ำ ของเหลว, TSURUMI, SHINMAYWA, SANGI, ULTRASWITCH, NOHKEN, MAC, MC-2, MF-3A, LC-12, MS-11,MS-12, FG-8, Q Series, FT-3C, MC-MAC 3
  อุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย สวิทช์ลูกลอย ลูกลอยควบคุมระดับน้ำ ลูกลอยความคุมการทำงานของปั๊ม / หัวจ่ายอากาศ จานจ่ายอากาศ / มีเดียในระบบบำบัดน้ำเสีย พลาสติกมีเดีย FLOAT SWITCH / ลูกลอย ...

 • Ring Blower, ริงโบลเวอร์, HITACHI, TERAL, LDL, NORVAX, VENTEX, SHOWFOU
  ริงโบลเวอร์ Ring Blower ใช้เติมอากาศให้กับบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้ไล่ความเปียกชื้น และหยดน้ำในขบวนการผลิตต่างๆ ฯลฯHITACHI / TERAL / LDL / NORVAX / VENTEX / SHOWFOU HITACHI TERAL LDL (RO...

 • Pressure Blower, เป่าลมแรงดัน, LDL, EUROVENT, VENZ
  เป่าลมแรงดัน Pressure Blower เป่าเตา เป่าลมที่ใช้กับเตาถ่าน เตาพืช และเตาหุงต้มทั่วไป หรือ เป่าผสมแก๊ส แรงดันต่ำ งานเป่าแห้งต่างๆ และใช้ต่อเข้ากับเครื่องจักรเฉพาะจุด เช่น เป่าถุงพ...

 • Sirocco Blower, โบลเวอร์ระบายอากาศโพรงกระรอก, VENZ, YUSHI.jpg
  ซีร็อคโค โบลเวอร์ Sirocco Blower โบลเวอร์ระบายอากาศโพรงกระรอก เหมาะสำหรับระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้องเก็บของ ห้องครัว และใช้ดูดควัน ดูดอากาศเสียแบรนด์คุณภาพ VENZ / YUSH...

 • Dust Collector, เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องดูดเศษไม้, ENVOTECH, BIGWOOD, AQUA
  เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม Dust Collector เครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดเศษไม้ เครื่องดูดทำความสะอาดสูญญากาศ Vacuum Cleanerใช้สำหรับงานดูด ขี้เลื่อย ขี้กบ เม็ดพลาสติก แป้ง ข้าวโพด เศษผ้า ...

 • Industrial Fans, พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมบ้าน, พัดลม, FAN, EUROVENT, VENZ, TOSAKI, YUSHI, พัดลมใบแดง
  พัดลมอุตสาหกรรม Industrial Fans พัดลมตั้งพื้น พัดลมติดผนัง พัดลมฟาร์ม พัดลมถังกลม พัดลมไอเย็น พัดลมระบายอากาศ พัดลมบานเกล็ด พัดลมใบดำ พัดลมใบฟ้า พัดลมใบแดง แบรนด์ EUROVENT / VENZ /...

 • Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, ปั๊มดูดโคลน, ปั๊มสูบน้ำมีทรายปน, ปั๊มก่อสร้าง, ปั๊มระบายน้ำ, TSURUMI, ShinMaywa Kawamoto, MITSUBISHI, STAC, EBARA, GSD, Showfou, Lucky Pro, HCP, Tosaki, Walrus, Arwana, Sonho
  ปั๊มแช่ Submersible Pumpปั๊มจุ่ม ไดโว่ ปั๊มน้ำดี-น้ำเสีย ปั๊มดูดโคลน ปั๊มสแตนเลส ปั๊มงานก่อสร้าง ปั๊มสูบน้ำเสีย ปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ แบรนด์ TSURUMI / ShinMaywa / Kawamoto / MITSUBISHI /...

 • ปั๊มบาดาล-500.jpg
  ปั๊มน้ำบาดาล มอเตอร์ปั๊มบาดาลมอเตอร์ FRANKLINแบรนด์คุณภาพ MITSUBISHI / BERKELEY / LUCKY PRO / FROG MITSUBISHI BERKELEY LUCKY PRO FROG

 • Static Mixer, อุปกรณ์กวนเร็ว, LAMBDA
  Static Mixer อุปกรณ์กวนเร็ว เครื่องผสมแบบคงที่ เครื่องกวนสารเคมี Static Mixer Agitator

 • Automatic Pump, ปั๊มถังอัตโนมัติ, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มบ้าน, MITSUBISHI, HITACHI, Makita
  ปั๊มถังอัตโนมัติAutomatic PumpMITSUBISHI / HITACHI ปั๊มน้ำ ปั๊มบ้าน ปั๊มถังเหลี่ยม ปั๊มถังกลม ปั๊มอัตโนมัติ ปั๊มออโต้ ปั๊มมิตซู ปั๊มฮิตาชิ MITSUBISHI HITACHI

 • Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, EBARA, MITSUBISHI, STAC, GSD, VENZ, CNP, TSURUMI, Kawamoto, Makita, Arwana, Lucky pro, Tosaki, Calpeda, LOWARA, Matra
  Centrifugal Pumps / ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มสแตนเลส ปั๊มยืน ปั๊มหน้าแปลน ปั๊มติดมอเตอร์ ปั๊มประกอบมอเตอร์ ยี่ห้อ EBARA / MITSUBISHI / STAC / GSD / VENZ /CNP / TSURUMI / Kawa...

 • POOL PUMP, ปั๊มสระว่ายน้ำ, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ARWANA, ONGA, SAWADA
  ปั๊มสระว่ายน้ำ POOL PUMP ใช้สูบหมุนเวียนน้ำในอ่างสปา อ่างจากูซี่ ใช้สูบจ่ายหมุนเวียน บำบัดสภาพน้ำในสระว่ายน้ำบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม แบรนด์ ARWANA / ONGA / SAWADA / ...

 • Self-Primming Pump, ปั๊มหอยโข่งสูบน้ำเสีย, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, GSD, ELECTRA, VARISCO, STAC
  ปั๊มหอยโข่งสูบน้ำเสีย Self-Priming Pump ปั๊มน้ำล่อน้ำในตัว ทำให้ไม่ต้องกรอกน้ำในท่อดูด ปั๊มสามารถดูดน้ำเสียและสิ่งสกปรกได้ แบรนด์คุณภาพ GSD / VARISCO / STAC/ ELECTRA GSD VARISCO ...

 • Magnetic Drive Pump, ปั๊มเคมีขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, SANSO, TRUNDEAN, OKAWA, ASSOMA, THAIDEAN
  ปั๊มเคมีขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก Magnetic Drive Pumpยี่ห้อ SANSO / TRUNDEAN / OKAWA / ASSOMA / THAIDEANใช้สำหรับ การไหลเวียนของน้ำทะเล / ถังเพาะเลี้ยงและถังน้ำ / อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ...

 • Self-Priming Chemical Pump, ปั๊มสูบเคมีแบบแนวนอน, SUPER, FLOWSHEN, FILTION, THAIDEAN
  ปั๊มสูบเคมีแบบแนวนอน Self-Priming Chemical Pump ยี่ห้อ SUPER / FLOWSHEN / FILTION / THAIDEANการใช้งาน : การถ่ายโอนสารเคมี การหมุนเวียนสารละลายในกระบวนการ ไปจนถึงการบำบัดของเสีย SUP...

 • Metering Pump, ปั๊มฟีดน้ำยาเคมี, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, LMI-Milton Roy, Prominent
  Metering Pump / ปั๊มฟีดน้ำยาเคมียี่ห้อคุณภาพ LMI-Milton Roy / Prominent / NIKKISO / PULSAFEEDERปั๊มเคมี ปั้มเคมี ปั๊มฟีดเคมีLMI Milton Roy Prominent NIKKISO PULSAFEEDER

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Air-operated double diaphragm pump, ปั๊มสูบถ่ายเคมีชนิดใช้ลม, HI-MADE, YAMADA

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Pump, ปั๊มดูด-จ่ายสารเคมี, น้ำมัน, ของเหลวจากถัง, STANDARD, Drum Pump Motor (มอเตอร์), Drum Pump Tube (ท่อทางดูด), Pump Package, KOSHIN
  Drum Pump / ปั๊มดูด-จ่ายสารเคมี, น้ำมัน, ของเหลวจากถังยี่ห้อ STANDARD / KOSHIN / DINOSTANDARD KOSHIN DINO

 • Coolant Pump, ปั๊มหล่อเย็น, ZENLOON, DP Series, RY Series
  Coolant Pump / ปั๊มหล่อเย็นออกแบบมาเพื่อการไหลเวียนและการฉีดพ่นสารหล่อลื่นระบายความร้อนโดยเฉพาะสำหรับเครื่องกลึงชุดนี้อาจใช้กับเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดที่มีการดำเนินการเกี่ยวกั...

 • Gear Pump, ปั๊มเฟืองสูบน้ำมัน, ของเหลวหนืด, CUCCHI, KOSHIN, GVR, HUZIE
  CUCCHI KOSHIN GVR HUZIEXX ยกเลิกการผลิต XX

 • Vacuum Pump , ปั๊มสุญญากาศ , GAST , NITTO , MEDO , OP , ORION , Refcenter
  GAST NITTO (MEDO) OP ORION Refcenter POLO

 • Air Compressor , ปั๊มลมลูกสูบ , ปั๊มลมแบบสกรู , HITACHI , PUMA , FU SHENG , SWAN

 • ปั๊มอัดฉีด , ปั๊มเครื่องยนต์ , ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง, LAVOR , KOSHIN
  ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง ปั๊มเครื่องยนต์

 • Air Motor , Geared Air Motor , มอเตอร์ลม , มอเตอร์เกียร์ลม, GAST
  Air Motor (มอเตอร์ลม) Gast Air Power Gearmotors (มอเตอร์เกียร์ลม)XX ยกเลิกการผลิต XX

 • Electric Motor , มอเตอร์ไฟฟ้า , HITACHI , MITSUBISHI , ELEKTRIM , F.I.M.M. , VENANZETTI
  มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor)มอเตอร์ HITACHI / MITSUBISHI / ELEKTRIM / F.I.M.M.มีตั้งแต่ 1/4HP-300HP 220V,380Vมอเตอร์ขาตั้ง มอเตอร์หน้าแปลนHITACHIMITSUBISHIELEKTRIMF.I.M.M.

 • Electric Vibrator Motor , มอเตอร์เขย่า ,Electric Motor , VENANZETTI , มอเตอร์
  Electric Vibrator Motor - มอเตอร์เขย่า (220/380V 3Phase)Electric Vibrator Motor - มอเตอร์เขย่า (220V 1Phase)

 • Gear Motor , มอเตอร์เกียร์ , HITACHI , MITSUBISHI

 • Worm Gear , เกียร์ทด , เกียร์ปรับรอบ , GONGJI, TKA Series, TKB Series, TKVA Series, TKVB Series, WORMAC, PR Series, PA Series
  WORMAC GONGJIXX เลิกนำเข้า สินค้าต้องเทียบสเป็ค XX

 • รอกโซ่มือ , รอกสลิง ,รอกโซ่มือสาว ,รอกโซ่ไฟฟ้า ,ขาแขวนรอก, ตราช้าง , ELEPHANT , STRONG , HITACHI
  ตราช้าง ELEPHANTSTRONGHITACHI

 • Pressure Tank , ถังแรงดัน , ZILMET , BAUMAN , HYDROLINE , VAREM , GWS
  ZILMETBAUMANVAREMBESTTANK PENTAX

 • Chemical Tank , ถังเคมี , PE-A Series , รุ่นฝาบน , PE-B Series , รุ่นฝาข้าง
  PE (A) Series รุ่นฝาบน(กลาง)PE (B) Series รุ่นฝาข้าง

 • สายลม, ท่อลม, สายยาง, สายลม, ท่อลมยาง, สายทนสะเก็ดไฟ, TOGAWA, CHIYODA

 • น้ำมันแวคคั่ม , น้ำมันเกียร์ , น้ำยาล้างคราบน้ำมัน, น้ำยาล้างตะกรัน, จุลินทรีย์ชีวภาพ, Master Cool , GAST , PULZAR , Mobil
  น้ำมันแวคคั่ม น้ำมันเกียร์ น้ำยาล้าง จุลินทรีย์ชีวภาพ

 • ปั๊มน้ำ , ปั้มน้ำ , ชุดประกอบปี๊มเพิ่มแรงดัน , ชุดประกอบปั๊มเพิ่มแรงดันอัตโนมัติ , Booster Pumps , Transfer Pumps
  Booster Pumps / Transfer Pumps **สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายค่ะ โทร. 02-416-8770-1 ช่องทางการติดต่อ 02-4168770,02-4168771 sales@airpumpcenter.com @PP...
Visitors: 174,419