Sirocco Blower / โบลเวอร์ระบายอากาศโพรงกระรอก


  • Sirocco Blower, โบลเวอร์ระบายอากาศโพรงกระรอก, VENZ, SC Series, SC-114, SC-124, SC-142, SC-152, SC-164, SC-184, SC-194, SC-364, SC-362, SC-384, SC-382, SC-394, SC-392
    Sirocco Blower / โบลเวอร์ระบายอากาศโพรงกระรอก VENZ SC Series คุณสมบัติโครงสร้างทำจากเหล็ก คาร์บอน ยกเว้นรุ่น SC-114 และ SC-124ใบพัดแบบ ซีร็อคโค ทำจากเหล็กสังกะสี ผ่านการถ่วงจาก...

  • Sirocco Blower, โบลเวอร์ระบายอากาศโพรงกระรอก, YUSHI, DTF Series, DTF 1.5A, DTF 2A, DTF 2.5A, DTF 3A, DTF 3.5A
    Sirocco Blower / โบลเวอร์ระบายอากาศโพรงกระรอก YUSHI DTF Series • โบล์เวอร์ DTF ถูกออกแบบสำหรับงานระบายอากาศ หรือดูดฝุ่นละเอียด• ใบพัดลมแบบ Multi-Blade Centrifugal (sirocco) ผ่าน...
Visitors: 1,859