Multistage In-line Pumps (ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด)


 
 
Multistage In-line Pumps (ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด)
TVM Series - Closed Impeller


เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแนวตั้งที่สามารถติดตั้งได้ระหว่างท่อซึ่งต้องมีขนาดเล็กลง
ส่วนประกอบหลักทำจากสแตนเลส 304 (ยังมีสแตนเลส 316 ให้เลือก)
ช่วยป้องกันน้ำที่เกิดสนิมจากวัสดุที่เกิดขึ้นในปั๊ม
ใช้ซีลแบบซีลเพื่อลดส่วนของซีลเพลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
เหมาะกับฟาร์มเกษตรชลประทาน จัดหาและจัดจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
และการไหลเวียนของน้ำเย็นและน้ำอุ่น
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
Model Output (kW)
TVM2-20 0.37
TVM2-30 0.37
TVM2-40 0.55
TVM2-50 0.55
TVM2-60 0.75
TVM2-70 0.75
TVM2-90 1.1
TVM2-110 1.1
TVM2-130 1.5
TVM2-150 1.5
TVM2-180 2.2
TVM2-220 2.2
TVM2-260 3.0

Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
Model Output (kW)
TVM4-20 0.37
TVM4-30 0.55
TVM4-40 0.75
TVM4-50 1.1
TVM4-60 1.1
TVM4-70 1.5
TVM4-80 1.5
TVM4-100 2.2
TVM4-120 2.2
TVM4-140 3.0
TVM4-160 3.0
TVM4-190 4.0
TVM4-220 4.0

Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
Model Output (kW)
TVM8-20/1 0.75
TVM8-20 0.75
TVM8-30 1.1
TVM8-40 1.5
TVM8-50 2.2
TVM8-60 2.2
TVM8-80 3.0
TVM8-100 4.0
TVM8-120 4.0
TVM8-140 5.5
TVM8-160 5.5
TVM8-180 7.5
TVM8-200 7.5

Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
Model Output (kW)
TVM16-20 2.2
TVM16-30 3.0
TVM16-40 4.0
TVM16-50 5.5
TVM16-60 5.5
TVM16-70 7.5
TVM16-80 7.5
TVM16-100 11
TVM16-120 11
TVM16-140 15
TVM16-160 15

Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
Model Output (kW)
TVM32-10-1 1.5
TVM32-10 2.2
TVM32-20-2 3.0
TVM32-20 4.0
TVM32-30-2 5.5
TVM32-30 5.5
TVM32-40-2 7.5
TVM32-40 7.5
TVM32-50-2 11
TVM32-50 11
TVM32-60-2 11
TVM32-60 11
TVM32-70-2 15
TVM32-70 15
TVM32-80-2 15
TVM32-80 15
TVM32-90-2 18.5
TVM32-90 18.5
TVM32-100-2 18.5
TVM32-100 18.5
TVM32-110-2 22
TVM32-110 22
TVM32-120-2 22
TVM32-120 22
TVM32-130-2 30
TVM32-130 30
TVM32-140-2 30
TVM32-140 30

Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
Model Output (kW)
TVM42-10-1 3.0
TVM42-10 4.0
TVM42-20-2 5.5
TVM42-20 7.5
TVM42-30-2 11
TVM42-30 11
TVM42-40-2 15
TVM42-40 15
TVM42-50-2 18.5
TVM42-50 18.5
TVM42-60-2 22
TVM42-60 22
TVM42-70-2 30
TVM42-70 30
TVM42-80-2 30
TVM42-80 30
TVM42-90-2 30
TVM42-90 37
TVM42-100-2 37
TVM42-100 37
TVM42-110-2 45
TVM42-110 45
TVM42-120-2 45
TVM42-120 45
TVM42-130-2 45

Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
 Model  Output (kW)
TVM65-10-1 4.0
TVM65-10 5.5
TVM65-20-2 7.5
TVM65-20-1 11
TVM65-20 11
TVM65-30-2 15
TVM65-30-1 15
TVM65-30 18.5
TVM65-40-2 18.5
TVM65-40-1 22
TVM65-40 22
TVM65-50-2 30
TVM65-50-1 30
TVM65-50 30
TVM65-60-2 30
TVM65-60-1 37
TVM65-60 37
TVM65-70-2 37
TVM65-70-1 37
TVM65-70 45
TVM65-80-2 45
TVM65-80-1 45

Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
Model Output (kW)
TVM85-10-1 5.5
TVM85-10 7.5
TVM85-20-2 11
TVM85-20 15
TVM85-30-2 18.5
TVM85-30 22
TVM85-40-2 30
TVM85-40 30
TVM85-50-2 37
TVM85-50 37
TVM85-60-2 45
TVM85-60 45


แบบฟอร์มติดต่อกลับ  • Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , THM Series, THM2-20, THM2-30, THM2-40, THM2-50, THM2-60, THM4-20, THM4-40, THM8-10, THM8-20, THM8-30, THM8-40, THM8-50, THM12-10, THM12-20, THM12-30, THM12-40, THM12-50, THM16-10, THM16-20
    Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)THM / TSM SeriesTHM Series - Closed Impeller THM Series ปั้มหอยโข่งแบบแรงเหวี่ยงหลายขั้นตอนแบบแนวนอน ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดการกับน้ำจืด ส่วนประ...
Visitors: 7,887