Tosaki

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW


Submersible Pump / ปั๊มแช่
TOSAKI โตซากิ  TSK Series

 

- ตัวเสื้อหอยโข่งผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพสูงป้องกันสนิม

ทำให้ยืดอายุการใช้งานของปั๊ม ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนปั๊มใหม่

- ใบพัดผลิตจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม หมดปัญหาเรื่องการใช้งานในทุกสภาวะ

- Motor ฉนวน Class B/F ทนความร้อนได้ 130/150 องศา จึงทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

- IP68 สามารถป้องกันฝุ่นและสามารถใช้งานใต้น้ำ สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

ปั๊มสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

- เพลามอเตอร์มีที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส

จึงยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์และอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

การประยุกต์การใช้งาน

 

- งานบ่อน้ำ

- อุตสาหกรรมที่ทิ้งน้ำเสีย

- งานบำบัดน้ำเสีย

- งานบริการอุตสาหกรรมทั่วไป

- งานก่อสร้าง

# ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำเกษตร ปั๊มแรงดันสูง
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ TOSAKI Water pump มาตรฐานสากล

 

TSK 250 Series
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW

Model Single-phase Moter
n=2860r/min
Outlet
Dimeter
Power Current Voltage Max.flow Max.head
mm kW HP A V/Hz L/min m
TSK 250 25 0.25 - - 220/50 130 6.5

 


 TSK 400 Series
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW

Model Single-phase Moter
n=2860r/min
Outlet
Dimeter
Power Current Voltage Max.flow Max.head
mm kW HP A V/Hz L/min m
TSK 400 50 0.4 - - 220/50 216 9

 


 TSK 500 Series
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW

Model Single-phase Moter
n=2860r/min
Outlet
Dimeter
Power Current Voltage Max.flow Max.head
mm kW HP A V/Hz L/min m
TSK 500 50 0.5 - - 220/50 210 12

 


 TSK 750B Series

 ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW

Model Single-phase Moter
n=2860r/min
Outlet
Dimeter
Power Current Voltage Max.flow Max.head
mm kW HP A V/Hz L/min m
TSK 750B 75 0.75 - - 220/50 250 18

 


 TSK 550 Series
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW

Model Single-phase Moter
n=2860r/min
Outlet
Dimeter
Power Current Voltage Max.flow Max.head
mm kW HP A V/Hz L/min m
TSK 550 50 0.55 - - 220/50 260 12

 


TSK 750 Series
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW

Model Single-phase Moter
n=2860r/min
Outlet
Dimeter
Power Current Voltage Max.flow Max.head
mm kW HP A V/Hz L/min m
TSK 750 50 0.75 - - 220/50 333 12

 


TSK 450SW Series
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW

Model Single-phase Moter
n=2860r/min
Outlet
Dimeter
Power Current Voltage Max.flow Max.head
mm kW HP A V/Hz L/min m
TSK 450SW 50 0.45 - - 220/50 200 8.5

 


TSK 750SW Series
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW

Model Single-phase Moter
n=2860r/min
Outlet
Dimeter
Power Current Voltage Max.flow Max.head
mm kW HP A V/Hz L/min m
TSK750SW 50 0.75 - - 220/50 300 12

 


 TSK 550SW Series
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Tosaki, TSK Series, TSK 250 ,TSK 250, TSK 400, TSK 500, TSK 750B, TSK 550, TSK 750, TSK 450SW, TSK750SW, TSK550SW

Model Single-phase Moter
n=2860r/min
Outlet
Dimeter
Power Current Voltage Max.flow Max.head
mm kW HP A V/Hz L/min m
TSK550SW 50 0.55 - - 220/50 260 9.5

 


ช่องทางการติดต่อ

02-4168770, 02-4168771
sales@airpumpcenter.com
@PPY1999 (มี@ด้วย)


เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"

แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้


 


 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ปั๊มจุ่ม ,ไดโว่, TSURUMI ,ซูรูมิ
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย) EFFLUENT (ปั๊มน้ำทิ้ง) CORROSION-RESISTANT (ปั๊มทนการกัดกร่อน) WATER TREATMENT EQUIPMENT(อุปกรณ์ป้องกันน้ำเสีย / บำบัดน้ำเสีย) General Dewatering ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, A Series, CN-Series.jpg
  ปั๊มแช่ SHINMAYWAปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย A Series AH Series CNWX Series CN Series CN Series (Large Size) CNL Series CV.CVH Series CVS S...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, Kawamoto, WUO Series, AU4 Series, BU4 Series, VU4 Series, ZU3/ZUJ Series
  ปั๊มแช่ Kawamotoปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสียระบายสิ่งปฏิกูล ,ระบายน้ำของปั๊มถังบำบัดน้ำเสีย WUO Series AU4 Series BU4 Series VU4 Series ZU3/ZUJ Series

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, MITSUBISHI, SSP Series, CSP Series
  ปั๊มแช่ ปั๊มมิตซู Mitsubishiปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย ปั๊มน้ำการเกษตร SSP Series CSP Series WSP Series

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, STAC, SAF Series,
  ปั๊มแช่ STACปั๊มน้ำการเกษตร ปั๊มแช่ขนาดใหญ่ ปั๊มระบายน้ำท่วมปั๊มสูบน้ำและการระบายน้ำในปริมาณมากได้เร็ว SAF Series SNC Series SSA Series (ยกเลิกการผลิต)ใช้SNC Series แทน

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, EBARA, RIGHT Series, DWF Series, DVS Series, DF Series, DML Series, DL Series, NET Series
  ปั๊มแช่ ปั๊มอีบาร่า EBARAปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย การระบายน้ำทิ้ง RIGHT Series DWF Series DVS Series DF Series DML Series DL Series OPTIMA-MA Series

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, GSD, DP Series, VP Series, CP Series(2Pole), CP Series(4Pole)
  GSD
  ปั๊มแช่ GSDปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย การระบายน้ำทิ้งCP Series (2Pole) CP Series (4Pole) VP Series xx ยกเลิกการนำเข้า xx(VP Series ยกเลิกการนำเข้า ใช้ ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, SHOWFOU, SP Series, GF Series, GV Series, SF Series, SQ Series, SSQ Series, SH Series SS(A) Series, KS Series, FO/STO Series
  ปั๊มแช่ SHOWFOUปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย ปั๊มระบายน้ำทิ้ง GF Series GV Series SF Series SH Series SQ Series SSQ Series SS(A) Series ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, LUCKY PRO, GP Series, GS Series, MZS Series, POP/POP VORTEX, SW Series,MZD Series , V Series, VW Series, 2SA/SA Series, SGP/SGS Series, MVS Series , SWS Series, W Series, V1300DF
  ปั๊มแช่ LUCKY PROปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย ปั๊มระบายน้ำทิ้ง ปั๊มสแตนเลส GP Series GS Series SA Series POP/POP VORTEX SW Series ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, HCP
  HCP
  ปั๊มแช่ HCPปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย ปั๊มระบายน้ำปริมาณมาก ปั๊มสแตนเลส AS/AG Series GF Series AL Series LA Series A Series AF Ser...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, , Walrus, PW Series, PW100A, PW250A, PW400A.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่WALRUS รุ่น PW Series ปั๊มจุ่ม รุ่น PW เป็นปั๊มน้ำครัวเรือน ทำจากวัสดุที่ทนต่อการสึกกร่อน มีขนาดกะทัดรัด มีตัวเก็บประจุ (Capacitor) ในตัวเอง และมีตัวป้อ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ARWANA
  ปั๊มแช่ ปั๊มอาวาน่า ARWANAปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย ปั๊มสูบระบายน้ำ XTRA Series BAV Series MAS Series MH-FR Series HD Series K...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำดี , ปั๊มน้ำทะเล , KOSHIN , ปั๊มน้ำโคชิน , PBX Series, PXJ Series, PXJR Series, PKJ Series, PKG Series
  ปั๊มแช่ ปั๊มโคชิน KOSHINปั๊มน้ำ ปั้มน้ำ ปั๊มจุ่ม ไดโว่สูบน้ำ ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย ปั๊มระบายน้ำ ปั๊มสแตนเลส PBX Series PXJ Series PXJR Series PKJ Series PKG Series ...

 • Submersible Pump, ปั๊มแช่, DAYUAN, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มน้ำทิ้ง, ปั๊มทนการกัดกร่อน, ปั๊มดูดโคลน, ปั๊มสูบน้ำมีทรายปน, ปั๊มก่อสร้าง, ปั๊มระบายน้ำ, TSURUMI, ShinMaywa Kawamoto, MITSUBISHI, STAC, EBARA, GSD, Showfou, Lucky Pro, HCP, Tosaki, Walrus, Arwana,
  Submersible Pump / ปั๊มแช่DAYUAN ไดเจน WQ Series ใบพัดปั๊มแช่แบบ vortex impeller ทำให้สามารถสูบวัตถุที่เป็นของแข็ง ออกไปได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง และไม่ติดขัด เหมาะสำหรับ :ใช้ในอุ...
Visitors: 262,670