MITSUBISHI


 • Automatic Pump, ปั๊มถังอัตโนมัติ, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มบ้าน, MITSUBISHI, WP Series, WP-85QS, WP-105QS, WP-155QS, WP-205QS, WP-255QS, WP-305QS, WP-355QS, WP-405QS, WP-505QS
  Automatic Pump / ปั๊มถังอัตโนมัติ ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ - WP Seriesทำงานโดยอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ แรงดันน้ำสม่ำเสมออุปกรณ์เติมอากาศลิขสิทธิ์เฉพาะ เติมอากาศได้รวดเร...

 • Automatic Pump, ปั๊มถังอัตโนมัติ, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มบ้าน, MITSUBISHI, EP Series, EP-155QS, EP-205QS, EP-255QS, EP-305QS, EP-355QS, EP-405QS, EP-505QS
  Automatic Pump / ปั๊มถังอัตโนมัติ ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่ EP Seriesทำงานโดยอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำขนาดเล็กกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ติดตั้ง แผงวงจรอิเล็กทร...

 • Automatic Pump, ปั๊มถังอัตโนมัติ, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มบ้าน, MITSUBISHI, CP Series, CP-255QS, CP-405QS
  Automatic Pump / ปั๊มถังอัตโนมัติ ปั๊มน้ำแบบธรรมดา CP Seriesสำหรับดูดน้ำจากบ่อหรือถังพัก เพื่อส่งไปยังถังจ่ายน้ำบนอาคารหรือนำไปใช้งานทั่วไป ปลอดสนิมและสารปนเปื้อนชุดเรือนปั๊ม...

 • Automatic Pump, ปั๊มถังอัตโนมัติ, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มบ้าน, MITSUBISHI, IP Series, IP-505QS(LOW), IP-505QS(HIGH).jpg
  Automatic Pump / ปั๊มถังอัตโนมัติ ปั๊มน้ำแบบอินเวอร์เตอร์ IP Seriesทำงานอัตโนมัติตามจังหวะเปิด-ปิดก๊อกน้ำ มอเตอร์ขนาด 500 วัตต์ช่วยเพิ่มแรงดันคงที่ ส่งน้ำได้มากถึง 51 ลิตรต่อนาที ...

 • Automatic Pump, ปั๊มถังอัตโนมัติ, ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มบ้าน, HITACHI, WT Series, WM Series, TM Series DT Series
  WT Serise WM Series TM Series DT Series
Visitors: 209,224