LAVOR


  •  ปั๊มอัดฉีด , ปั๊มเครื่องยนต์ , LAVOR, Hobby Line ,สำหรับงานทั่วไป, H-110, H-130, H-150, PRO-140, PRO-160, INDEPENDENT 1900
    ปั๊มอัดฉีด & ปั๊มเครื่องยนต์LAVOR - Hobby Line (High Pressure Cleaner) เหมาะสำหรับงานฉีดล้างทั่วไป เช่น ล้างรถ ล้างพื้นที่ขนาดเล็ก งานสวนต่างๆ ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ได...

  • ปั๊มอัดฉีด , ปั๊มเครื่องยนต์ ,LAVOR, LAVOR, Professional Line, สำหรับงานอุตสาหกรรม, รุ่นผลิตน้ำเย็น, LMX-1211XP, LMX 1713T, COLUMBIA-1211LP, COLUMBIA-1515LP, COLUMBIA-2015LP, THERMIC 10D
    ปั๊มอัดฉีด & ปั๊มเครื่องยนต์LAVOR - Professional Line(สำหรับงานอุตสาหกรรม/รุ่นผลิตน้ำเย็น) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม งานหนัก ตอบสนองความต้องการในเรื่องแรงดัน และปริมาณน้ำที่หล...

  • ปั๊มอัดฉีด , ปั๊มเครื่องยนต์ ,LAVOR, LAVOR, Professional Line, สำหรับงานอุตสาหกรรม, รุ่นผลิตน้ำเย็น, รุ่นผลิตน้ำร้อน, MISSOURI, NPX-1211XP, NPX-1813XP, LKX-1310LP, LKX-2015LP
    ปั๊มอัดฉีด & ปั๊มเครื่องยนต์LAVOR - Professional Line (สำหรับงานอุตสาหกรรม/รุ่นผลิตน้ำเย็น/น้ำร้อน) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม งานหนัก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อ...
Visitors: 251,000