ศัพท์น่ารู้คู่ปั๊ม

ศัพท์น่ารู้คู่ปั้ม


Hydraulic

hydraulic loading

ภาระปริมาณน้ำ, ภาระชลศาสตร์

ค่ากำหนดในการออกแบบขนาดระบบบำบัดเพื่อรับปริมาณน้ำเข้าระบบได้เหมาะสม

hydraulic ram

ตะบันน้ำ

เครื่องมือส่งน้ำที่อาศัยแรงกระแทกเป็นจังหวะจากแรงน้ำในท่อ

hydraulic retention time, HRT

เวลากักพักชลศาสตร์, เอชอาร์ที

ระยะเวลาที่น้ำถูกกักพักในถังที่มีการไหลอย่างต่อเนื่อง มีค่าเท่ากับปริมาตร/อัตราการไหล

 

Grease

grease

ไขมัน

กลุ่มของสสารในน้ำเสียประเภทไขมัน

grease interceptor

บ่อดักไขมัน

บ่อเก็บและดักไขมันในน้ำเสีย

grease-removal tank

ถังกำจัดไขมัน

ถังที่ออกแบบให้มีการลอยตัวของน้ำมันและสิ่งสกปรกได้ง่าย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์กำจัดด้วย

grease skimmer

เครื่องกวาดไขมัน

เครื่องมือที่ใช้สำหรับกวาดคราบหรือสิ่งสกปรกที่ลอยบนผิวของน้ำเสียในถังบำบัด

grease-skimming tank 

ถังติดเครื่องกวาดไขมัน 

ถังกำจัดไขมันที่มีเครื่องกวาดไขมันด้วย 

grease trap 

บ่อดักไขมัน 

บ่อสำหรับแยกไขมันหรือของแข็งลอยน้ำออกจาก น้ำเสีย โดยให้ลอยขึ้นแล้วเก็บกักไว้จนกว่าจะนำออกไปทิ้ง ส่วนที่เป็นน้ำจะถูกปล่อยให้ไหลออกไปโดยอิสระ

 

Filter

filter

แผ่นกรอง, ตัวกรอง, ชุดกรอง, โรงกรอง, เครื่องกรอง,

-

filter flooding

การท่วมถังกรอง

การทำให้น้ำท่วมถังโปรยกรอง(trickling filter) โดยการปิดทางน้ำออกทั้งหมดเพื่อไล่ไข่แมลง

filter gallery

อุโมงค์กรอง

อุโมงค์ยาวอยู่ในโรงบำบัด เพื่อติดตั้งระบบท่อน้ำและวาล์ว มีทางเข้าออกอุโมงค์หรือห้องนี้อย่างสะดวก

filter loading

ภาระการกรอง

ปริมาณสาร (กก.) ที่ป้อนเข้าระบบฯ เทียบต่อหน่วยพื้นผิวต่อวัน หรือปริมาณของเหลวที่ป้อน (ม3) ต่อหน่วยพื้นผิว

 filter press

การอัดกรอง, เครื่องอัดกรอง 

การรีดน้ำแยกจากของแข็ง โดยใช้การอัดเพิ่มความดัน 

filter rate 

อัตราการกรอง 

อัตราการป้อนเข้าสู่ระบบการกรอง เช่น การป้อนสลัดจ์เข้าเครื่องกรองสุญญากาศ, การป้อนน้ำเสียเข้าระบบโปรยกรอง และการป้อนน้ำเข้าเครื่องทรายกรองเร็ว ฯลฯ

 

Expansion 

expansion coupling

ข้อต่อขยายตัว

ข้อต่อที่ยอมให้ท่อที่ต่อมีการขยายตัวได้

expansion joint

จุดต่อขยายตัว

การต่อท่อในโครงสร้างซึ่งจะไม่ทำให้ท่อหรือโครงสร้างนั้นเสียหายในกรณีที่ท่อหรืออาคารหดตัวหรือขยายตัว

 

Displacement

displacement pump

เครื่องสูบ(น้ำ)แบบกระจัด

เครื่องสูบน้ำซึ่งใช้ระบบกระจัด เช่น แบบชัก แบบโรตารี แบบกระบังลม

 displacement time

ระยะเวลากระจัด 

ช่วงเวลาการไหลผ่านถัง 

 displacement velocity 

 ความเร็วกระจัด

อัตราความเร็วการไหลในถังตกตะกอน

 

Contact

contact aerator

เครื่องเติมอากาศแบบสัมผัส

การเติมอากาศโดยฟองอากาศไหลขึ้นสัมผัสกับชั้นหินอินทรีย์สารที่ตรึงอยู่กับตัวกลางในถังเติมอากาศ

contact bed

ชั้นสัมผัส

ชั้นวัสดุหยาบสำหรับให้จุลินทรีย์ยึดอาศัยในถังบำบัดน้ำเสีย

contact tank

ถังสัมผัส

ถังที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำหรือน้ำเสีย เพื่อให้การสัมผัสของน้ำกับสารเคมีเป็นไปช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างสมบูรณ์

 

Ball

ball joint

ข้อต่อกลม, ข้อต่อบอลล์

ข้อต่อปรับตัวได้ ในรูปทรงกลม

ball nozzle

หัวฉีดบอลล์

-

ball valve

วาล์วบอลล์

วาล์วสำหรับใช้ปิด/เปิดอย่างเร็ว และใช้ปรับอัตราไหล

 

Abosoption

abosorption

การดูดซึม, การดูดกลืน

การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าไปในสารอีกชนิดหนึ่ง

abosorption coefficient

สัมประสิทธิ์การดูดซึม, การดูดกลืน

ปริมาตรของก๊าซที่ละลายน้ำได้ที่ 0 องศาเซลเซียส ณ ความดันบรรยากาศ

abosorption loss

การซึมสูญเสีย

น้ำหรือปริมาณน้ำที่ซึมออกจากอ่างเก็บน้ำหรือคลอง

 

ข้อมูล : "ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมน้ำ" โดย กรมควบคุมมลพิษและสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย,2538

Visitors: 251,011