วิธีติดตั้งปั๊มน้ำ

วิธีการติดตั้ง "ปั๊มน้ำ"
 
 1. ระยะดูดจากระดับผิวน้ำถึงกึ่งกลางตัวปั๊ม ไม่ควรเกิน 6 เมตร
   
 2. ระยะ (L) ไม่ควรเกิน 1 เมตร เพื่อลดแรงต้านทาน และแรงสูญญากาศ

 3. อย่าใช้ท่ออ่นอหรือสายยางทำท่อดูดและท่อส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงท่อตีบและบิดงอ

 4. ใช้ท่อที่มีขนาดเท่ากับทางเข้า-ออกของปั๊ม

 5. ควรติดตั้งวาล์วทั้งสองด้านของปั๊ม ห่างจากปั๊มด้านละประมาณ 1-2 ฟุต
  เพื่อสะดวกในการถอดปั๊มซ่อมแซม และช่วยป้องกันน้ำไหลย้อนขณะไล่อากาศก่อนใช้ปั๊ม

 6. ปลายท่อดูดควรห่างจากก้นบ่อและผนัง อย่างน้อย 1.5-2เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด

 7. ควนใส่หัวกระโหลก หรือใส่อุปกรณ์กรองที่ปลอยท่อดูด (แต่ช่องที่น้ำไหลผ่าน หน้าตัดรวมต้องไม่น้อย
  กว่าหน้าตัดท่อดูด)

 8. อย่าต่อท่อหลายทาง หรือต่อท่อโค้งงอ

 9. ติดตั้งปั๊มในที่ร่ม ไม่โดนฝนและแสงแดด

 10. ติดตั้งปั๊มห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนต่างๆ อย่างน้อย 2-3 เมตร

 11. ติดตั้งปั๊มห่างจากผนังรอบด้าน อย่างน้อย 1 ฟุต เพื่อนสะดวกในการตรวจเช็คซ่อมบำรุง 
  และระบายความร้อน

 12. ใช้วัสดุยืดหยุ่นและซับแรงสั่นสะเทือนในการยึดฐานปั๊ม เช่น ยาง ฯลฯ

 13. กระแสไฟฟ้าต้องเป็นระบบเดียวกับปั๊ม ควรติดตั้งอุปรณ์ตัดไฟ และต่อสายดินทุกครั้ง

 

การใช้งานและข้อควรระวัง

ปั๊มน้ำ

 1. ทดลองหมุนเพลาของปั๊มด้วยมือโดยหมุนที่ใบพัดหลังให้มั่นใจว่าหมุนคล่องตัง

 2. ปิดวาล์วทางออกน้ำ (1) เพื่อเตรียมการล่อน้ำ

 3. เปิดสกรู A เติมน้ำใส่ให้เต็มเพื่อไล่อากาศและปิด

 4. เปิดปั๊ม

 5. ค่อยๆเปิดวาล์วทางออกน้ำ (1) ให้สุด

 6. หลีกเลี่ยงการดูดของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ หรือน้ำปนสารเคมี

 7. ก่อนการซ่อมบำรุง ควรตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง

   นี่ก็คือหลักการเบื้องต้น ของการใช้ปั๊มน้ำ เป็นการช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของปั๊มได้มากขึ้น


 

Visitors: 258,143