VACUUM PUMP การใช้งานรูปแบบต่างๆ

VACUUM PUMP

 

การใช้งานรูปแบบต่างๆ

งานกรองช่วยให้สารไหลเร็วขึ้น อุปกรณ์ในห้องแลป
ยืดแผ่นฟิลม์ ระหว่างล้างรูป อุปกรณ์ในเครื่องช่วยหายใจ
อุปกรณ์ใช้ในการทำฟัน งานขีดเส้นถนน
งานรอก งานลำเลียง
งานกวน งานกวน

 

 

Visitors: 258,151