การติดตั้งบำรุงรักษาปั๊มน้ำหอยโข่ง

 การติดตั้งและบำรุงรักษาปั๊มน้ำ Ebara

 

การวางแผนการติดตั้ง

1. ระยะดูด
             ระยะดูด ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและชนิดของปั๊ม อุณหภูมิของของเหลวและสภาพของท่อ เมื่อมีแผนการติดตั้งปั๊มควรพิจารณาหัวข้อต่างๆ ต่อไปนี้

 1. อุณภูมิปกติ, น้ำจืด
  ระยะดูดจากระดับน้ำในแหล่งสูบถึงกึ่งกลางปั๊มไม่เกิน 6 ม.

   
 2. อุณภูมิน้ำสูงกว่าปกติ

  อุณหภูมิน้ำ ระยะดูด  
  20°C -6 ม. ขีดจำกัดเมื่อปั๊มสูงกว่าระดับน้ำ
  40°C -5 ม.
  60°C -3 ม.
  70°C -2 ม.

  ขีดจำกัดในกรณีที่
  (ระดับของเหลวต้องอยู่สูงกว่าปั๊ม)

  80°C 0 ม.
  100°C +7 ม. 3. ท่อดูดยาว
  ท่อดูดยาวจะทำให้ระยะดูดลดลง เนื่องจากความฝืดในท่อจะสูง

   
 4. การสูบของเหลวที่เป็นไอได้
  เคมีภัณฑ์และน้ำมันจากถ่านหินกลายเป็นไอระเหยได้ง่ายมาก เมื่อทำการสูบจะต้องให้ของเหลวอยู่สูงกว่าปั๊ม
  ขอแนะนำให้เลือกใช้ปั๊มและอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้กับของเหลวชนิดนั้นๆ ข้อมูลเหล่านี้หาได้จากบริษัทผู้ผลิตปั๊ม


   

2. สถานที่ติดตั้ง

 1. ติดตั้งปั๊มในที่แห้ง
     การติดตั้งปั๊มในที่ที่มีความชื้นในอากาศสูงจะทำให้แบริงเป็นสนิมได้ง่ายและค่าความต้านทานของฉนวนของมอเตอร์สั้นลง
  ดังนั้นจึงควรติดตั้งปั๊มในที่ที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่ร้อน


   
 2. อุณหภูมิต่ำกว่า  100°C
     เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูง การระบายอากาศรอบๆ มอเตอร์ไม่ดี อุณหภูมิของมอเตอร์สูงและความต้านทานฉนวนของมอเตอร์ลดลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้
  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งปั๊มในพื้นที่ที่ มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกและควรห่างไกลจากความร้อน เช่นจากหม้อน้ำ
   
 3. ควรติดตั้งที่ที่มีพื้นที่กว้างพอสำหรับการถอดปั๊มเพื่อตรวจสอบ
     พื้นที่คับแคบทำให้การถอดและการตรวจเช็คปั๊มลำบาก จะทำให้เกิดความล่าช้าเสียเวลาและจะเกิดการเบื่อหน่าย
  ซึ่งอาจทำให้เกิดการละเลยเว้นการตรวจบำรุงประจำปี อันมีผลให้อายุของปั๊มสั้นลง
  ดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่าสถานที่รอบๆปั๊มรวมถึงข้างบนเหนือปั๊มต้องกว้างพอสำหรับการตรวจสอบบำรุงรักษา

   
 4. การติดตั้งภายในร่ม
     
  มอเตอร์สำหรับงานปั๊มทั่วๆไปโดยปกติแล้วจะออกแบบสำหรับการใช้งานในร่ม ถ้าจำเป็นต้องใช้งานกลางแจ้ง จำเป็นจะต้องมีที่บังกันฝนให้
  และที่กำบังต้องใหญ่พอเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความร้อนที่แผ่ออกจากมอเตอร์เอง
  ถ้าเอามอเตอร์ไปใช้กลางแจ้งโดยไม่มีที่กำบังค่าความต้านทานของฉนวนของขดลวดจะเสียหาย จะเป็นสนิมภายใน และอาจนำไปสู่อุบัติเหตุอื่นๆได้

 5. ฐานรองปั๊มต้องดูดซับกันสั่นสะเทือนได้
     
  และควรใช้ข้อต่อเพลาชนิดหยุ่นตัวได้  การใช้ฐานหรือแท่นปั๊มรองรับจะทำให้อาการสะเทือนถ่ายทอดไปสู่พื้นหรืออาคคารน้อยลง
  เมื่อจะเลือกใช้ฐานรองปั๊มชนิดดูดซับความสั่นสะเทือน ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง และควรใช้แพคกิ้งยางรองรับจุดสำคัญๆ ด้วย

 

 3. ท่อดูด
      การติดตั้งท่อดูดไม่ถูกต้องอาจทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้น จึงต้องระวังในหัวข้อต่อไปนี้

 1. ท่อดูดต้องสั้นที่สุดและให้มีความคดหรือข้องอน้อยที่สุด
     ถ้าท่อดูดยาวหรือมีข้องอหรือคดมาก ความต้านทานในท่ออาจมากกว่าความสามารถของปั๊มได้ ดังนั้นท่อควรสั้นที่สุดและมีข้องอให้น้อยที่สุด
  อีกประการหนึ่งยิ่งมีข้อต่อข้องอมาก โอกาสที่อากาศรั่วจะยิ่งมีมากขึ้น

   
 2. จะต้องแน่ใจว่าท่อดูดจะไม่มีส่วนโค้งขึ้นจนเกินกะเปาะอากาศ
     กะเปาะอากาศในส่วนโค้งขึ้นของท่อ จะทำให้น้ำไหลไม่เต็มท่อ และปั๊มไม่อาจทำงานได้
   
 3. การติดตั้งควรคำนึงถึงพื้นที่สำหรับการรือท่อดูดด้วย
     หากปั๊มไม่ทำงาน สาเหตุหนึ่งก็คือ ฟุตวาล์วรั่ว ก็จำเป็นต้องถอดท่อดูดขึ้นมาตรวจเช็ค ถ้ามีพื้นที่กว้างพอการทำงานก็จะสะดวก
  ดังนั้นเมื่อจะทำการติดตั้งปั๊มน้ำ ควรวางแผนเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับตรวจเช็คท่อดูดด้วย
Visitors: 258,128