คู่มือการติดตั้ง และดูแลรักษา AIR BLOWER ยี่ห้อ LONGTECH

คู่มือการติดตั้ง และดูแลรักษา AIR BLOWER ยี่ห้อ LONGTECH

การติดตั้ง
1. ควรติดตั้งเป่าลมให้บริเวณที่สะอาดและปราศจากฝุ่น และมีพื้นที่พอเพียงในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเป่าลม
2. เครื่องเป่าลมควรถูกติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
3. กรณีติดตั้งอย่างถาวร ควรมีการทำฐานคอนกรีต เพื่อรองรับตัวเครื่องเป่าลม

การเดินท่อ
1. การเดินท่อทั้งทางด้านส่งและเป่าควรมีขนาดใหญ่เพียงพอ เพื่อรองรับปริมาณลมที่มากที่สุด
2. ควรใช้ข้อต่อ และท่อที่เป็นเหล็กในการเดินท่อต่อกับเครื่องเป่าลม
3. ควรติดตั้งข้อต่อยืดหยุ่น Flexible joint กับตัวเครื่องเป่าลม และหลีกเลี่ยงการใช้ท่อทางเดิน และข้อต่อที่ไม่เหมาะสมกับขนาดเครื่องเป่าลม
4. ควรมีการทำความสะอาดท่อทางเดินของลมก่อนติดตั้งกับตัวเครื่องเป่าลม
5. ควรติดตั้งวาวล์กันกลับที่ท่อทางส่งของเครื่องเป่าลม เพื่อป้องกันการตีกลับของลม

การต่อไฟ
1. มอเตอร์ควรมีระบบ OVERLOAD PROTECTION
2. ขณะติดตั้งเครื่องควรตรวจสอบทิศทางการหมุนของมอเตอร์ และเครื่องเป่าลม

การตรวจสอบเครื่องเป่าลมก่อนเริ่มต้นทำงาน
1. ตรวจสอบเครื่องเป่าลมว่ามีสิ่งสกปรกหรืออุดตันก่อนการเริ่มต้นทำงานของเครื่องเป่าลม
2. ตรวจสอบท่อทางเดินของเครื่องเป่าลมว่าปราศจากสิ่งอุดตัน
3. ตรวจสอบข้อต่อของท่อทางเดินว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
4. ตรวจสอบวาวล์อยู่ในตำแหน่งเปิด
5. ตรวจสอบสายไฟอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
6. ตรวจสอบมูเล่ของมอเตอร์และเครื่องเป่าลมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม
7. ตรวจสอบสภาพสายพานว่าอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน
8. ตรวจสอบสภาพของสายพานหลังจากใช้งานครั้งแรกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ว่าควรมีการปรับความตึง-หย่อนของสายพาน เพื่อความเหมาะสม
9. ตรวจสอบทิศทางการหมุนของเครื่องเป่าลมว่าถูกต้อง
10. ตรวจสอบการทำงานของ Safety valve เมื่อแรงดันเกินกว่าปกติ 1.1 - 1.5 เท่า
11. ตรวจสอบระดับน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเครื่องเป่าลมไม่ได้ทำงาน ระดับน้ำมันควรจะอยู่กึ่งกลางของระดับวัดน้ำมัน
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน น้ำมันที่เหมาะคือ Castrol Hypoy B 90 มาตราฐาน GL5

การดูแลบำรุงรักษารายวัน
1. ตรวจสอบสภาพวาวง์
2. ตรวจสอบระดับน้ำมัน
3. ตรวจสอบแรงดันด้านส่ง
4. ตรวจสอบกระแสไฟมอเตอร์
5. ตรวจสอบระดับเสียงที่ผิดปกติ
6. ตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ

การดูแลบำรุงรักษาทุกๆ 3 เดือน
1. ตรวจสอบการทำงาน Safety valve
2. ตรวจสอบข้อต่อทางเดินของท่อ
3. ตรวจสอบสภาพสายพาน
4. ตรวจสอบการทำงานของเกียร์ และลูกปืน
5. เปลี่ยนน้ำมัน
6. ตรวจสอบสภาพวาวล์

การดูแลบำรุงรักษารายปี
1. เปลี่ยนสายพาน
2. ทำความสะอาดท่อส่งและท่อดูด

การดูแลบำรุงรักษาทุกๆ 2 ปี
1. เปลี่ยนลูกปืนและซิลน้ำมัน
2. ทำความสะอาดเสื้อเครื่องเป่าลม

การดูแลรักษาทุกๆ 4 ปี
1. เปลี่ยนเกียร์


Visitors: 251,006