ระบบการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบ้าน

ระบบการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบ้าน
 
ระบบการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบ้านทั่วไปนิยมใช้กันมี 4 แบบ
 
แบบที่1  เป็นการติดตั้งแบบ 2 ระบบ ซึ่งเป็นระบบมาตราฐาน (แบบนี้จะเหมาะกับบ้านที่มีถังน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำสำรองไว้ใช้อย่างพอเพียง)
 
             ระบบที่ 1  น้ำจากท่อเมนประปาไหลเข้าถัง และเมื่อน้ำเต็มถังลูกลอยจะปิดน้ำเข้าถัง ปั๊มน้ำสูบน้ำจากถัง จ่ายเข้าท่อน้ำภายใน
 
             ระบบที่ 2  ทำงานสัมพันธ์กับระบบที่ 1 คือ เมื่อไฟฟ้าดับ น้ำจากท่อเมนประปาจะไหลเข้าบ้าน ตามแรงดันน้ำประปา และเมื่อใช้ไฟฟ้าทำงานตามปกติ ปั๊มจะสูบน้ำจากถังเข้าบ้านอัตโนมัติ (ไม่ต้องหมุนวาล์ว)
 
แบบที่ 2  เป็นการติดตั้งแบบ 4 ระบบพิเศษ (แบบนี้เหมาะกับบ้านที่มีความต้องการใช้น้ำมาก หรือมีน้ำเก็บสำรองน้อย) ซึ่งมีส่วนเพิ่มอีก 2 ระบบ คือ
 
             ระบบที่ 3  กรณีน้ำหมดถัง (เนื่องจากใช้น้ำมาก หรือน้ำประปาไม่ไหลเข้าถัง) สามารถใช้ปั๊มน้ำจากท่อเมนประปาโดยตรงเข้าบ้าน โดยหมุนวาล์วเพียง 2 ตัว ทำให้มีน้ำภายในบ้าน
โดยสูบน้ำตรงจากท่อเมนประปาที่น้ำไหลอ่อน
 
             ระบบที่ 4  ทำงานต่อเนื่องจากระบบที่ 3 ใช้ปั๊มน้ำสูบจากท่อเมนประปาเก็บไว้ในถัง เมื่อน้ำเต็มถังลูกลอยจะปิดน้ำเข้าถังโดยหมนุนวาล์วเพิ่มจากระบบที่ 3 เพียงตัวเดียว
ทำให้สามารถสูบน้ำจากท่อเมนประปาที่น้ำไหลอ่อน เก็บเข้าถังไว้สำรองไว้ใช้ได้

            ในกรณีที่ต้องการไม้ให้ปั๊มน้ำสูบน้ำจากถังเมื่อน้ำหมดถัง ต้องติดตั้งสวิทซ์ลูกลอยตัดระบบไฟฟ้าที่ควบคุมปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันปั๊มน้ำชำรุดเนื่องจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ
 
 
การติดตั้งถังน้ำสแตนเลส
 
             -  ควรติดตั้งใกล้ท่อน้ำประปาภายนอกให้มากที่สุดเพื่อให้น้ำไหลเข้าถังได้สะดวก
             -  ควรใช้ท่อน้ำเข้าถังขนาดใหญ่ อย่างน้อยขนาด 3/4 หรือ 1 นิ้ว ท่อขนาดเล็กทำให้น้ำไหลเข้าถังช้า
             -  การเคลื่อนย้าย , ติดตั้งต้องระวังไม่ให้ของมีคมกระแทกถัง ซึ่งอาจทำให้ถังชำรุดได้
             -  ควรติดตั้งให้มีพื้นที่สำหรับเข้าทำงานซ่อมแซมได้สะดวก
             -  กรณีติดตั้งในที่โล่งมีลมแรง ควรยึดขาถังให้แน่นหนา ยึดขาถังกับพื้น และควรมีน้ำเต็มในถังตลอดเวลาเพื่อป้องกันถังล้มเนื่องจากลมแรง
             -  ถังน้ำสแตนเลสขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 2,000 ลิตรขึ้นไป) หรือในพื้นที่ที่ดินอ่อนมาก ควรเทพื้นซีเมนต์เสริมโครงเหล็กโดยใช้เหล็กขนาด 6 มม. หรือ 2 หุน
                 ผูกเป็นตารางขนาด 20 x 20 cm. โดนเทพื้นหนา 8 - 10 cm. รองรับด้วย ขนาดกว้าง - ยาว ให้ใหญ่พอที่จะตั้งถังได้สะดวก
                 หรืออาจจะเผื่อพื้นที่ตั้งปั๊มน้ำด้วยก็จะดีมาก
 
 
 
 
 
Visitors: 258,138