ระบบการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบ้าน

ระบบการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบ้าน
 
ระบบการติดตั้งปั๊มน้ำภายในบ้าน ทั่วไปที่นิยมใช้กันมี 4 แบบ
 
แบบที่1  เป็นการติดตั้งแบบ 2 ระบบ ซึ่งเป็นระบบมาตราฐาน (แบบนี้จะเหมาะกับบ้านที่มีถังน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำสำรองไว้ใช้อย่างพอเพียง)
 
             1.1  น้ำจากท่อเมนประปาไหลเข้าถัง และเมื่อน้ำเต็มถังลูกลอยจะปิดน้ำเข้าถัง ปั๊มน้ำสูบน้ำจากถัง จ่ายเข้าท่อน้ำภายใน
 
             1.2  ทำงานสัมพันธ์กับระบบที่ 1 คือ เมื่อไฟฟ้าดับ น้ำจากท่อเนประปาจะไหลเข้าบ้าน ตามแรงดันน้ำประปา และเมื่อใช้ไฟฟ้าทำงานตามปกติ ปั๊มจะสูบน้ำจากถังเข้าบ้านอัตโนมัติ (ไม่ต้องหมุนวาล์ว)
 
แบบที่ 2  เป็นการติดตั้งแบบ 4 ระบบพิเศษ (แบบนี้เหมาะกับบ้านที่มีความต้องการใช้น้ำมาก หรือมีน้ำเก็บสำรองน้อย) ซึ่งมีส่วนเพิ่มอีก 2 ระบบ คือ
 
             2.1  กรณีน้ำหมดถัง (เนื่องจากใช้น้ำมาก หรือน้ำประปาไม่ไหลเข้าถัง) สามารถใช้ปั๊มน้ำจากท่อเมนประปาโดยตรงเข้าบ้าน โดยหมนุนวาล์วเพียง 2 ตัว ทำให้มีน้ำภายในบ้านโดยสูบน้ำตรงจากท่อเนประปาที่น้ำไหลอ่อน
 
             2.2  ทำงานต่อเนื่องจากระบบที่ 3 ใช้ปั๊มน้ำสูบจากท่อเมนประปาเก็บไว้ในถัง เมื่อน้ำเต็มถังลูกลอยจะปิดน้ำเข้าถังโดยหมนุนวาล์วเพิ่มจากระบบที่ 3 เพียงตัวเดียว ทำให้สามารถสูบน้ำจากท่อเมนประปาที่น้ำไหลอ่อน เก็บเข้าถังไว้สำรองไว้ใช้ได้
            ในกรณีที่ต้องการไม้ให้ปั๊มน้ำสูบน้ำจากถังเมื่อน้ำหมดถัง ต้องติดตั้งสวิทซ์ลูกลอยตัดระบบไฟฟ้าที่ควบคุมปั๊มน้ำเพื่อป้องกันปั๊มน้ำชำรุดเนื่องจากการทำงานโดยไม่มีน้ำ
 
การติดตั้งถังน้ำสแตนเลส
                -  ควรติดตั้งใกล้ท่อน้ำประปาภายนอกให้มากที่สุดเพื่อให้น้ำไหลเข้าถังได้สะดวก
                -  ควรใช้ท่อน้ำเข้าถังขนาดใหญ่ อย่างน้อยขนาด 3/4 หรือ 1 นิ้ว ท่อขนาดเล็กทำให้น้ำไหลเข้าถังช้า
                -  การเคลื่อนย้าย , ติดตั้งต้องระวังไม่ให้ของมีคมกระแทกถัง ซึ่งอาจทำให้ถังชำรุดได้
                -  ควรติดตั้งให้มีพื้นที่สำหรับเข้าทำงานซ่อมแซมได้สะดวก
                -  กรณ๊ติดตั้งในที่โล่งมีลมแรงควรยึดถังขาให้แน่นหนาและยึดขาถังกับพื้นและควรมีน้ำเต็มในถังตลอดเวลาเพื่อป้องกันถังล้มเนื่องจากลมแรง
                -  ถังน้ำสแตนเลสขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 2,000 ลิตรขึ้นไป) หรือในพื้นที่ที่ดินอ่อนมาก ควรเทพื้นซีเมนต์เสริมโครงเหล็กโดยใช้เหล็กขนาด 6 มม. หรือ 2 หุน
                   ผูกเป็นตารางขนาด 20 x 20 cm. โดนเทพื้นหนา 8 - 10 cm. รองรับด้วย ขนาดกว้าง - ยาว ให้ใหญ่พอที่จะตั้งถังได้สะดวก
                   หรืออาจจะเผื่อพื้นที่ตั้งปั๊มน้ำด้วยก็จะดีมาก
Visitors: 51