ช้อปดีมีคืน

นักช็อปเตรียมตัวพบกับ มาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ลดหย่อนภาษี ค่าซื้อสินค้า-บริการ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

จากกรณี คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ที่ซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

โดยระยะเวลาของมาตรการช้อปดีมีคืน จะเริ่มตั้งแต่ 23 ตุลาคม ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี ในปีภาษี 2563
ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการจะต้องเก็บใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มจากการซื้อสินค้าประเภทที่เข้าร่วมการไว้ เพื่อยื่นแบบภาษีกับกรมสรรพากรในช่วงเดือนมีนาคม 2564 

ที่สำคัญคือ ผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในมาตรการ "คนละครึ่ง" และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ "ช้อปดีมีคืน"
• สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
• สินค้าท้องถิ่น OTOP
• หนังสือ

สินค้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ "ช้อปดีมีคืน"
• ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
• ค่ายาสูบ
• ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
• ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
• ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์
และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
• ค่าบริการจัดนำเที่ยว
• ค่าที่พักในโรงแรม

 

Cr.www.thairath.co.th

https://www.thairath.co.th/news/business/1959156?fbclid=IwAR1xS5LI5sg2Y31HryRJgxi5dS5EKwgTjV8SgeV-uYSz2jfP5t_9I52zXe8

Visitors: 79,501