U Series
SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)
U Series - Vortex Impeller
 
ปั๊มน้ำรุ่น U-series ปั้มน้ำเป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบ 2 Pole
ขนาดกะทัดรัด ออกแบบมาสำหรับการจัดการสิ่งปฏิกูลดิบ ,น้ำเสียและของเหลวที่มีของแข็งและวัสดุที่เป็นเส้นใย
การหมุนของใบพัดทำให้เกิดกระแสน้ำวนในปลอกปั๊ม ซึ่งทำให้สิ่งแปลกปลอมถูกสูบออกโดยมีการสัมผัสกับใบพัดน้อยที่สุด
 
 
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, U Series, 40U2.25S, 40U2.25, 50U2.4S, 50U2.4, 50U2.75, 50U21.5, 80U2.75, 80U21.5, 80U22.2, 80U23.7
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, U Series, 40U2.25S, 40U2.25, 50U2.4S, 50U2.4, 50U2.75, 50U21.5, 80U2.75, 80U21.5, 80U22.2, 80U23.7
Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
Standard Automatic

Auto-
Alternation

1 40U2.25S 40UA2.25S 40UW2.25S 40 0.25
40U2.25 40UA2.25 40UW2.25 40 0.25
2 50U2.4S 50UA2.4S 50UW2.4S 50 0.4
50U2.4 50UA2.4 50UW2.4 50 0.4
3 50U2.75 50UA2.75 50UW2.75 50 0.75
4 50U21.5 50UA21.5 50UW21.5 50 1.5


ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, U Series, 40U2.25S, 40U2.25, 50U2.4S, 50U2.4, 50U2.75, 50U21.5, 80U2.75, 80U21.5, 80U22.2, 80U23.7
Curve
No.
Model Discharge
Bore
mm
Motor
Output
kW
Standard Automatic

Auto-
Alternation

1 80U2.75 80UA2.75 80UW2.75 80 0.75
2 80U21.5 80UA21.5 80UW2.75 80 1.5
3 80U22.2 80UA22.2 80UW2.75 80 2.2
4 80U23.7 80UA23.7 80UW2.75 80 3.7


ช่องทางการติดต่อ
02-4168770, 02-4168771
  sales@airpumpcenter.com
  @PPY1999 (มี@ด้วย)

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ศูนย์จำหน่าย : ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, SEWAGE / WASTEWATER, ปั๊มสูบน้ำเสีย, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มมีลูกลอย, ปั๊มเหล็กหล่อ, ปั๊มสูบน้ำทิ้ง, ซูรูมิ, TSURUMI, U Series, 40U2.25S, 40UA2.25S, 40UW2.25S,40U2.25, 40UA2.25, 40UW2.25, 50U2.4S, 50UA2.4S, 50UW2.4S, 50U2.4, 50UA2.4, 50UW2.4, 50U2.75, 50UA2.75, 50UW2.75, 50U21.5, 50UA21.5, 50UW21.5, 80U2.75, 80UA2.75, 80UW2.75, 80U21.5, 80UA21.5, 80UW2.75, 80U22.2, 80UA22.2, 80UW2.75, 80U23.7, 80UA23.7, 80UW2.75

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, SEWAGE, WASTEWATER, ปั๊มน้ำเสีย, TSURUMI, B Series, 50B2.75S, 50B2.4, 80B21.5, 100B42.2, 100B43.7, 150B47.5H, 150B47.5L, 200B47.5, 200B415
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)B Series - Channel Impeller ปั๊มน้ำรุ่นB Seriesเป็นปั้มน้ำรุ่นมาตรฐานของปั๊มจุ่มในน้ำเสียของTsurumiและยังสามารถใช้ได้ในอีกหลายๆความต้องการใบ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, SEWAGE, WASTEWATER, ปั๊มน้ำเสีย, TSURUMI, BZ Series, 80BZ41.5, 100BZ42.2, 100BZ43.7, 100BZ45.5, 100BZ47.5, 100BZ411, 100BZ411H, 100BZ415
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)BZ Series - Channel Impeller(สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์) ปั๊มน้ำรุ่นBZ-seriesเป็นปั้มน้ำแบบช่องเดี่ยวซึ่งมีใบพัดที่ช่วยให้ปั๊มสามารถรองรับต...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย,C Series, Cutter Impeller, 50C2.75S, 50C2.75, 80C21.5, 100C42.2, 100C43.7, 100C45.5, 100C47.5, 100C411, 100C415
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)C Series - Cutter Impeller ปั๊มน้ำ Tsurumi C-series เป็นปั๊มสำหรับงานหนักปั๊มแบบคัตเตอร์ใต้น้ำ สำหรับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ซึ่งทำจากแบบหล่อและติ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, C-CR Series, 80C22.2-CR, 80C23.7-CR, 80C25.5-CR, 80C27.5-CR, 80C211-CR
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)C-CR Series - Semi-open Channel Impeller with Cutter Mechanism (High Head Cutter) (สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์120-150 วัน) ปั๊มน้ำรุ่นC-CR...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, UT Series, 40UT2.25S, 40UT2.25, 50UT2.4S, 50UT2.4, 50UT2.75S, 50UT2.75.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย) UT / UTZ Series - Vortex Impeller เป็นปั๊มน้ำรุ่นประหยัดของ รุ่น U มีใบพัดแบบ Vortex ใบพัดของปั้มน้ำจะก่อให้เกิดการไหลแบบวนซึ่งจะช่วยให้ตะกอน...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, UZ Series, 50UZ41.5, 80UZ41.5, 80UZ42.2, 80UZ43.7, 80UZ45.5, 80UZ47.5, 80UZ411, 100UZ43.7, 100UZ45.5, 100UZ47.5, 100UZ411.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)UZ Series - Vortex Impeller(สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์150-180 วัน) ปั๊มน้ำรุ่น UZ-series ปั้มน้ำเป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, MG Series, 32MG21.0, 32MG21.5, 50MG22.2, 50MG23.7.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)MG Series - Vortex Impeller(สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์) ปั๊มน้ำรุ่นMG-seriesจะมีกลไกการบดในทางด้านดูดของปั๊มซึ่งจะตัดตะกอนที่เข้าเครื่องส...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, PU Series, 40PU2.15S, 40PU2.15, 40PU2.25S, 40PU2.25, 50PU2.4S, 50PU2.4, 50PU2.75S, 50PU2.75, 80PU21.5, 80PU22.2, 80PU23.7.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)PU Series - Vortex Impeller ปั๊มน้ำรุ่นPU Seriesเป็นหนึ่งในปั้มน้ำรุ่นVANCS seriesของTsurumiผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มรุ่นนี้ไม่เพ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, PN Series, 40PN2.25S, 40PN2.25, 50PN2.4S, 50PN2.4, 50PN2.75S, 50PN2.75, 50PN21.5, 80PN22.2, 80PN23.7.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)PN Series - Vortex Impeller ปั๊มน้ำรุ่นPN Seriesเป็นหนึ่งในปั้มน้ำรุ่น VANCS series ของTsurumiผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มรุ่นนี้ไม่เ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, A/AT(W) Series, 3-A(W), 3-AT(W), 4-A(W), 4-AT(W), 8-AT(W)
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)A / AT(W) Series ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย(Submersible Automatic Pumps)ปั้มน้ำชนิดมีลูกลอยมีตั้งแต่ขนาด 1/2 HP - 1HP กำลังไฟ 220V และ380V ตัวเสื้อทำจา...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, PLS Series, 50PLS2.15S, 50PLS2.4S, 50PLS2.75S.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)PLS Series - Vortex ImpellerXX ยกเลิกการผลิต XX ปั๊มน้ำรุ่น PLS Series ปั้มน้ำเสียแบบแนวนอน เป็นเครื่องสูบน้ำแนวนอนออกแบบมาสำหรับการจัดการน้ำที่...
Visitors: 226,774