PLS Series


 
 
SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)
PLS Series - Vortex Impeller
XX ยกเลิกการผลิต XX

 

ปั๊มน้ำรุ่น PLS Series ปั้มน้ำเสียแบบแนวนอน เป็นเครื่องสูบน้ำแนวนอน
ออกแบบมาสำหรับการจัดการน้ำที่มีของแข็งขนาดเล็ก ใช้งานในระดับน้ำต่ำ หรือในบ่อน้ำตื้น
เนื่องจากปั๊มทำมาจากวัสดุเรซินพิเศษ และสแตนเลส เป็นวัสดุป้องกันการกัดกร่อน และน้ำหนักเบา
เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำฝนและน้ำพุในสถานที่ที่วัตถุแปลกปลอมมีแนวโน้มที่จะไหลลงสู่น้ำ
การถ่ายโอนน้ำทิ้งระหว่างถังบำบัดในสถานที่บำบัดขนาดเล็ก
การไหลเวียนของน้ำในสวนน้ำ (เช่น น้ำตก, น้ำพุ, บ่อปลาคราฟและอื่น ๆ)
 
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, PLS Series, 50PLS2.15S, 50PLS2.4S, 50PLS2.75S
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, PLS Series, 50PLS2.15S, 50PLS2.4S, 50PLS2.75S

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, PLS Series, 50PLS2.15S, 50PLS2.4S, 50PLS2.75S

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, PLS Series, 50PLS2.15S, 50PLS2.4S, 50PLS2.75S

XX ยกเลิกการผลิต XX

Discharge
Bore
(mm)
Model Motor
Output
(kW)
Phase Starting
Method
Solids
Passage
(mm)
50 50PLS2.15S 0.15 Single Capacitor Run 38 (10)
50 50PLS2.4S 0.4 Single Capacitor Run 24 (10)
50 50PLS2.75S 0.75 Single Capacitor Run 24 (10)

*น้ำหนักไม่รวมสายเคเบิล


 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, SEWAGE, WASTEWATER, ปั๊มน้ำเสีย, TSURUMI, B Series, 50B2.75S, 50B2.4, 80B21.5, 100B42.2, 100B43.7, 150B47.5H, 150B47.5L, 200B47.5, 200B415
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)B Series - Channel Impeller ปั๊มน้ำรุ่นB Seriesเป็นปั้มน้ำรุ่นมาตรฐานของปั๊มจุ่มในน้ำเสียของTsurumiและยังสามารถใช้ได้ในอีกหลายๆความต้องการใบ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, SEWAGE, WASTEWATER, ปั๊มน้ำเสีย, TSURUMI, BZ Series, 80BZ41.5, 100BZ42.2, 100BZ43.7, 100BZ45.5, 100BZ47.5, 100BZ411, 100BZ411H, 100BZ415
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)BZ Series - Channel Impeller(สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์) ปั๊มน้ำรุ่นBZ-seriesเป็นปั้มน้ำแบบช่องเดี่ยวซึ่งมีใบพัดที่ช่วยให้ปั๊มสามารถรองรับต...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย,C Series, Cutter Impeller, 50C2.75S, 50C2.75, 80C21.5, 100C42.2, 100C43.7, 100C45.5, 100C47.5, 100C411, 100C415
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)C Series - Cutter Impeller ปั๊มน้ำ Tsurumi C-series เป็นปั๊มสำหรับงานหนักปั๊มแบบคัตเตอร์ใต้น้ำ สำหรับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ซึ่งทำจากแบบหล่อและติ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, C-CR Series, 80C22.2-CR, 80C23.7-CR, 80C25.5-CR, 80C27.5-CR, 80C211-CR
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)C-CR Series - Semi-open Channel Impeller with Cutter Mechanism (High Head Cutter) (สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์120-150 วัน) ปั๊มน้ำรุ่นC-CR...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, U Series, 40U2.25S, 40U2.25, 50U2.4S, 50U2.4, 50U2.75, 50U21.5, 80U2.75, 80U21.5, 80U22.2, 80U23.7.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)U Series - Vortex Impeller ปั๊มน้ำรุ่นU-seriesปั้มน้ำเป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์แบบ 2 Poleขนาดกะทัดรัด ออกแบบมาสำหรับการจัดการสิ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, UT Series, 40UT2.25S, 40UT2.25, 50UT2.4S, 50UT2.4, 50UT2.75S, 50UT2.75.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย) UT / UTZ Series - Vortex Impeller เป็นปั๊มน้ำรุ่นประหยัดของ รุ่น U มีใบพัดแบบ Vortex ใบพัดของปั้มน้ำจะก่อให้เกิดการไหลแบบวนซึ่งจะช่วยให้ตะกอน...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, UZ Series, 50UZ41.5, 80UZ41.5, 80UZ42.2, 80UZ43.7, 80UZ45.5, 80UZ47.5, 80UZ411, 100UZ43.7, 100UZ45.5, 100UZ47.5, 100UZ411.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)UZ Series - Vortex Impeller(สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์150-180 วัน) ปั๊มน้ำรุ่น UZ-series ปั้มน้ำเป็นแบบใบพัด Vortex ที่ให้กำลังโดยมอเตอร์...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, MG Series, 32MG21.0, 32MG21.5, 50MG22.2, 50MG23.7.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)MG Series - Vortex Impeller(สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์) ปั๊มน้ำรุ่นMG-seriesจะมีกลไกการบดในทางด้านดูดของปั๊มซึ่งจะตัดตะกอนที่เข้าเครื่องส...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, PU Series, 40PU2.15S, 40PU2.15, 40PU2.25S, 40PU2.25, 50PU2.4S, 50PU2.4, 50PU2.75S, 50PU2.75, 80PU21.5, 80PU22.2, 80PU23.7.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)PU Series - Vortex Impeller ปั๊มน้ำรุ่นPU Seriesเป็นหนึ่งในปั้มน้ำรุ่นVANCS seriesของTsurumiผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มรุ่นนี้ไม่เพ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, PN Series, 40PN2.25S, 40PN2.25, 50PN2.4S, 50PN2.4, 50PN2.75S, 50PN2.75, 50PN21.5, 80PN22.2, 80PN23.7.jpg
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)PN Series - Vortex Impeller ปั๊มน้ำรุ่นPN Seriesเป็นหนึ่งในปั้มน้ำรุ่น VANCS series ของTsurumiผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มรุ่นนี้ไม่เ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, TSURUMI, ปั๊มน้ำเสีย, A/AT(W) Series, 3-A(W), 3-AT(W), 4-A(W), 4-AT(W), 8-AT(W)
  SEWAGE / WASTEWATER (ปั๊มน้ำเสีย)A / AT(W) Series ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย(Submersible Automatic Pumps)ปั้มน้ำชนิดมีลูกลอยมีตั้งแต่ขนาด 1/2 HP - 1HP กำลังไฟ 220V และ380V ตัวเสื้อทำจา...
Visitors: 226,772