Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)


 
 
XXยกเลิกการผลิตXX
Centrifugal Pumps (ปั๊มหอยโข่ง)
THM / TSM Series


THM Series - Closed Impeller
THM Series ปั้มหอยโข่งแบบแรงเหวี่ยงหลายขั้นตอนแบบแนวนอน ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดการกับน้ำจืด
ส่วนประกอบหลักทำจากสแตนเลส 304 ซึ่งทำให้น้ำหนักเบา และช่วยป้องกันของเหลวที่สูบจากการปนเปื้อนที่เกิดจากสนิม
เครื่องสูบน้ำเหมาะสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น น้ำประปา และการเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การให้บริการทางอุตสาหกรรมทั่วไป และการหมุนเวียนน้ำเย็น หรือน้ำอุ่นเป็นต้น

Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , THM Series, THM2-20, THM2-30, THM2-40, THM2-50, THM2-60, THM4-20, THM4-40, THM8-10, THM8-20, THM8-30, THM8-40, THM8-50, THM12-10, THM12-20, THM12-30, THM12-40, THM12-50, THM16-10, THM16-20
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , THM Series, THM2-20, THM2-30, THM2-40, THM2-50, THM2-60, THM4-20, THM4-40, THM8-10, THM8-20, THM8-30, THM8-40, THM8-50, THM12-10, THM12-20, THM12-30, THM12-40, THM12-50, THM16-10, THM16-20
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , THM Series, THM2-20, THM2-30, THM2-40, THM2-50, THM2-60, THM4-20, THM4-40, THM8-10, THM8-20, THM8-30, THM8-40, THM8-50, THM12-10, THM12-20, THM12-30, THM12-40, THM12-50, THM16-10, THM16-20Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , THM Series, THM2-20, THM2-30, THM2-40, THM2-50, THM2-60, THM4-20, THM4-40, THM8-10, THM8-20, THM8-30, THM8-40, THM8-50, THM12-10, THM12-20, THM12-30, THM12-40, THM12-50, THM16-10, THM16-20
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , THM Series, THM2-20, THM2-30, THM2-40, THM2-50, THM2-60, THM4-20, THM4-40, THM8-10, THM8-20, THM8-30, THM8-40, THM8-50, THM12-10, THM12-20, THM12-30, THM12-40, THM12-50, THM16-10, THM16-20Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , THM Series, THM2-20, THM2-30, THM2-40, THM2-50, THM2-60, THM4-20, THM4-40, THM8-10, THM8-20, THM8-30, THM8-40, THM8-50, THM12-10, THM12-20, THM12-30, THM12-40, THM12-50, THM16-10, THM16-20Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , THM Series, THM2-20, THM2-30, THM2-40, THM2-50, THM2-60, THM4-20, THM4-40, THM8-10, THM8-20, THM8-30, THM8-40, THM8-50, THM12-10, THM12-20, THM12-30, THM12-40, THM12-50, THM16-10, THM16-20
Model Inlet x Outlet Bore (mm) Motor Output (kW)
THM2-20 25x25 0.37
THM2-30 25x25 0.55
THM2-40 25x25 0.55
THM2-50 25x25 0.55
THM2-60 25x25 0.75
THM4-20 32x25 0.55
THM4-30 32x25 0.75
THM4-40 32x25 0.75
THM8-10 50x50 0.75
THM8-20 50x50 0.75
THM8-30 50x50 1.1
THM8-40 50x50 1.5
THM8-50 50x50 2.2
THM12-10 50x50 0.75
THM12-20 50x50 1.2
THM12-30 50x50 1.8
THM12-40 50x50 2.4
THM12-50 50x50 3
THM16-10 50x50 1.1
THM16-20 50x50 2.2
THM16-30 50x50 3
THM20-10 50x50 1.1
THM20-20 50x50 2.2
THM20-30 50x50 4
 

XXยกเลิกการผลิตXX
TSM Series - Closed Impeller
TSM Series ปั้มหอยโข่งแบบแรงเหวี่ยงแบบแนวนอนที่ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดการกับน้ำจืด
ส่วนประกอบหลักทำจากสแตนเลส 304 ซึ่งทำให้น้ำหนักเบา และช่วยป้องกันของเหลวที่สูบจากการปนเปื้อนที่เกิดจากสนิม
มีช่องระบายความร้อน และพอร์ตเต้าเสียบให้การเชื่อมต่อที่สะดวก เหมาะกับฟาร์มเกษตรชลประทาน,
การไหลเวียนของน้ำเย็นและน้ำอุ่น
, จัดหาและจัดจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
 
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , TSM Series, TSM60-0.37, TSM60-0.55, TSM60-0.75, TSM100-0.55, TSM100-1.1, TSM160-0.75, TSM160-1.1, TSM250-1.1, TSM250-1.5, TSM250-2.2, TSM330-1.5, TSM330-2.2
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , TSM Series, TSM60-0.37, TSM60-0.55, TSM60-0.75, TSM100-0.55, TSM100-1.1, TSM160-0.75, TSM160-1.1, TSM250-1.1, TSM250-1.5, TSM250-2.2, TSM330-1.5, TSM330-2.2
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , TSM Series, TSM60-0.37, TSM60-0.55, TSM60-0.75, TSM100-0.55, TSM100-1.1, TSM160-0.75, TSM160-1.1, TSM250-1.1, TSM250-1.5, TSM250-2.2, TSM330-1.5, TSM330-2.2Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , TSM Series, TSM60-0.37, TSM60-0.55, TSM60-0.75, TSM100-0.55, TSM100-1.1, TSM160-0.75, TSM160-1.1, TSM250-1.1, TSM250-1.5, TSM250-2.2, TSM330-1.5, TSM330-2.2
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , TSM Series, TSM60-0.37, TSM60-0.55, TSM60-0.75, TSM100-0.55, TSM100-1.1, TSM160-0.75, TSM160-1.1, TSM250-1.1, TSM250-1.5, TSM250-2.2, TSM330-1.5, TSM330-2.2
Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, TSURUMI , TSM Series, TSM60-0.37, TSM60-0.55, TSM60-0.75, TSM100-0.55, TSM100-1.1, TSM160-0.75, TSM160-1.1, TSM250-1.1, TSM250-1.5, TSM250-2.2, TSM330-1.5, TSM330-2.2
 
Model Inlet x Outlet Bore (mm) Motor Output (kW)
TSM60-0.37 32x25 0.37
TSM60-0.55 32x25 0.55
TSM60-0.75 32x25 0.75
TSM100-0.55 32x25 0.55
TSM100-1.1 32x25 1.1
TSM160-0.75 40x32 0.75
TSM160-1.1 40x32 1.1
TSM250-1.1 40x32 1.1
TSM250-1.5 40x32 1.5
TSM250-2.2 40x32 2.2
TSM330-1.5 50x32 1.5
TSM330-2.2 50x32 2.2


แบบฟอร์มติดต่อกลับ  • Centrifugal Pumps , ปั๊มหอยโข่ง , ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Multistage In-line Pumps ,ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด, TSURUMI , TVM Series, TVM2-20, TVM2-30, TVM2-40, TVM2-50, TVM2-60, TVM2-70, TVM2-90, TVM2-110, TVM2-130, TVM2-150, TVM2-180, TVM2-220, TVM2-260, TVM4-20
    XXยกเลิกการผลิตXX Multistage In-line Pumps (ปั๊มแรงดันสูงหลายใบพัด)TVM Series - Closed Impeller เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแนวตั้งที่สามารถติดตั้งได้ระหว่างท่อซึ่งต้องมีขนาดเล็กลงส่วนปร...
Visitors: 50,493