Agitator


  • Static Mixer, อุปกรณ์กวนเร็ว, LAMBDA
    Static Mixer อุปกรณ์กวนเร็ว LAMBDA Static mixer(อุปกรณ์กวนเร็ว) ลักษณะจะเป็น ใบพัดเกลียวแบบยึดแน่น ซึ่งความปั่นป่วนจะเกิดขึ้นในขณะน้ำไหลผ่านเครื่อง static mixer อุปกรณ์กวนเร็ว ...
Visitors: 262,676