CN Series (Large Size)


 
Submersible Pump / ปั๊มแช่
ShinMaywa  CN Series (Large Size)
 ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CN Series (Large Size), CN200-P, CN250-P, CN300-P, CN350-P, CN400-P, CN500-P
Bore
mm
Model output
kW
Impeller Passage Size (mm)
: Impeller No.
50Hz
Poles
P
Weight
kg
200 CN200-P 7.5 (263DY)   110 x 70 6 400
11 (211A)   95 x 65 4 450
15 (215)   85 x 70
18.5 (620Y)   125 x 124 6 540
(610AY)   125 x 123
(470Y)   Ø75 4
22 (640)   115 x 113 6
(630)   125 x 120
(620)   125 x 124
(610A)   125 x 123
(470)   Ø75 4
30 (251AY)   75 x 100 900
37 (251A)   75 x 100  
45 (205AY)   40 x 70 930
55 (205A)   40 x 70  
250 CN250-P 15 (259)   115 x 90 4 455
18.5 (253Y)   80 x 110 6 615
22 (253)   80 x 110
30 (251AY)   70 x 95 4 900
37 (251A)   70 x 95
45 (255Y)   65 x 110  940
55 (255)   65 x 110
75 (257B)   60 x 150 1,440
300 CN300-P  15 (315)   145 x 115 6  520
 18.5 (321AY)   175 x 95  640
 22 (321A)   175 x 95
 30 (301Y)   180130 975
 37 (301)   180 x 130
 45 (303)   135 x 110  1,040
 55 (305)   110 x 140  1,280
 75 (307)   80 x 85  4 1,500
350  CN350-P  18.5 (411Y)   185 x 150 8 1,090
 22 (411)   185 x 150
 30 (351Y)   185 x 135 6 1,150
 37 (351)   185 x 135
 45 (353)   185 x 140 1,200
 55 (405)   150 x 190 1,400
 75 (401)   135 x 165 1,930
400 CN400-P  18.5 (411Y)   185 x 150 8 1,090
 22 (411)   185 x 150
 30 (351Y)   185 x 135 6 1,150
 37 (351)   185 x 135
 45 (353)   185 x 140 1,200
 55 (405)   150 x 190 1,400
 75 (401)   135 x 165 1,930
500 CN500-P  30 (511Y)   175 x 250 10 2,160
 37 (511)   175 x 250
 45 (505Y)   220 x 180 8 2,000
 55 (505)   220 x 180
 75 (501)   115 x 160 6 2,250


แบบฟอร์มติดต่อกลับ • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, A Series, A401T, A501T, A501, A652, A652D, A652W.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa A Series ใบพัดแบบเปิด ที่มีประสิทธิภาพสูง The Volute tpye Open Impeller Yield High Efficiencyการใช้ประโยชน์ - สำหรับน้ำจืดหรือน้ำเสียที่มีสารแข...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, AH Series, AH401T, AH501, AH502, AH502D, AH502W, AH651, AH801, AH1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa AH Series ใบพัดแบบเปิด ที่มีประสิทธิภาพสูง The Volute tpye Open Impeller Yield High Efficiencyการใช้ประโยชน์- สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากถังบำบัด...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNWX Series, CNWX651, CNWX801, CNWX1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CNWX Series Non-Clog Scroll Submersible Pumps CNWX Seriesชุดเครื่องสูบน้ำจืดแบบไม่อุดตัน มีความสามารถในการทะลุผ่านได้สูงกว่าปั๊มจุ่มที่มีอยู...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CN CNH Series, CN40T, CN501T, CN501, CN651, CN80, CN100, CNH100, CN150.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CN CNH Series การใช้ประโยชน์- สำหรับใช้ในกระบวนการบำบัดที่โรงงานบำบัดร่วม- สำหรับใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่โรงบำบัดน้ำเสีย หรือโรงงานบำบัด...

 • CN651-P65.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ ShinMaywaCN Series Discharge Model Installation kit No. RatedOutputkW Phase FlowTotal Headm³/min-m Poles Solid Passage dia.SoftSolid(mm) PumpWeightk...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNL Series, CNL501, CNL651.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CNL Series การใช้ประโยชน์- สำหรับใช้ในกระบวนการบำบัดที่โรงงานบำบัดร่วม- สำหรับใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่โรงบำบัดน้ำเสียหรือโรงงานบำบัดดินใ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CV CVH Series, CV501T, CV501, CV501D, CV501W, CV651, CV651D, CV651W, CVH100, CV150.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CV CVH Series สำหรับสิ่งปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลสุขาภิบาลที่มีเศษเศษเป็นเศษ ๆ- สำหรับใช้ในสถานีสูบจ่ายสารละลาย หรือบ่อพักล้นเพื่อถ่ายทอดน้ำดิบ- สำ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CVS Series, CVS40T, CVS50T, CVS50, CVS651, CVS651D, CVS651W, CVS80, CVS80D, CVS80W, CVS100.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CVS Series สำหรับสิ่งปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลสุขาภิบาลที่มีเศษเศษเป็นเศษ ๆ- สำหรับใช้ในสถานีสูบจ่ายสารละลาย หรือบ่อพักล้นเพื่อถ่ายทอดน้ำดิบ- สำหรับ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CVC Series, CVC501, CVC651, CVC801, CVC1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CVC Series สำหรับสิ่งปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลสุขาภิบาลที่มีเศษเศษเป็นเศษ ๆ- สำหรับใช้ในสถานีสูบจ่ายสารละลาย หรือบ่อพักล้นเพื่อถ่ายทอดน้ำดิบ- สำหรับ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CR Series, CR501S, CR501T, CR501, CR65, CR80.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CR Series CR Series ปั๊มจุ่มที่มีน้ำหนักเบา ความสามารถในการส่งผ่านสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญ เพื่อให้การถ่ายโอนสิ่งแปลกปลอมเป็นไปอย่าง...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, , CRS Series, CRS401S, CRS401T, CRS501S, CRS501T, CRS501, CRS65, CRS80.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CRS Series CRS Series เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มมีน้ำหนักเบามีขีดความสามารถในการส่งผ่านและประสิทธิภาพในการสูบจ่ายอย่างรวดเร็วการใช้ประโยชน์- สำหรับบ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CRC Series, CRC40S, CRC40DS, CRC40T, CRC40DT, CRC50, CRC50D, CRC65, CRC65D, CRC50W, CRC65W .jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CRC Series CRC Series เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มมีน้ำหนักเบา รุ่นส่งสูง(High head) ใบพัดแบบปิด(closed impeller) การใช้ประโยชน์ - ใช้สำหรับบำบัดน้ำเ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CJ Series, CJ501, CJ651, CJ651D, CJ651W, CJ80, CJ100.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CJ SeriesCJ Series มีเครื่องบดสับภายในเพื่อ "สับ" วัตถุแปลกปลอมซึ่งอาจทำให้ปั๊มอุดตันหรือพันกันได้- สำหรับบำบัดน้ำดิบที่โรงงานบำบัดร่วม- สำหรับ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNMJ Series, CNMJ80 ,CNMJ100
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywaCNMJ Series Discharge Model Installation kit No. RatedOutputkW Phase FlowTotal Headm³/min-m Poles Solid Passage dia.SoftSolid(mm) PumpWei...
Visitors: 42,121