CRS Series


 
Submersible Pump / ปั๊มแช่
ShinMaywa  CRS Series
 
CRS Series เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มมีน้ำหนักเบา
มีขีดความสามารถในการส่งผ่านและประสิทธิภาพในการสูบจ่ายอย่างรวดเร็ว

การใช้ประโยชน์
 • สำหรับบำบัดน้ำดิบในโรงงานบำบัดน้ำ ฯลฯ
 • สำหรับควบคุมอัตราการไหลของของเหลว
 • สำหรับตะกอนที่กลับมา
 
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, , CRS Series, CRS401S, CRS401T, CRS501S, CRS501T, CRS501, CRS65, CRS80

Bore
mm
Pump Model Connection
Part No.
Phase Output
kW
Capacity-Total Head
m3/min-m
Weight
kg
Non-Auto-Operation Auto-Operation Auto-Aitemate Operation Auto-Connecting Free Standing CR CR-D
CR-W
40 CRS401S CRS401DS CRS401WS P40RL F40 1 0.15 0.1-3.9 5.4 5.9
0.25 0.13-5.3 6.9 7.4
CRS401T CRS401DT CRS401WT 3 0.15 0.1-3.9 4.8 5.3
0.25 0.13-5.3 6.2 6.7
50 CRS501S CRS501DS CRS501WS P50RL F50 1 0.4 0.16-7.2 8.1 8.6
CRS501T  CRS501DT CRS501WT 3 0.4 0.16-7.2 7.3 7.8
CRS501  CRS501D CRS501W 0.75 0.22-9.2 8.7 9.2
65 CRS65 CRS65D CRS65W P65NR F65N 3 1.5 0.35-10.5 16 16.5
80 CRS80 CRS80D CRS80W P80NR F80N 3 2.2 0.35-14.1 19 19.5
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CRS Series, CRS401DS, CRS401DT, CRS501DS, CRS501DT, CRS501D, CRS65D, CRS80D
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CRS Series, CRS401WS, CRS401WT, CRS501WS, CRS501WT, CRS501W, CRS65W, CRS80W(CRS-ลูกลอย-AUTO-Alternate Operation)

ช่องทางการติดต่อ
02-4168770, 02-4168771
sales@airpumpcenter.com
@PPY1999 (มี@ด้วย)

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"

แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ศูนย์จำหน่าย : ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสูบน้ำทิ้ง, ปั๊มสูบน้ำ, ปั๊มดูดน้ำ, ShiMaywa, CRS Series, CRS401S, CRS401DS, CRS401WS, CRS401T CRS401DT, CRS401WT, CRS501S, CRS501DS, CRS501WS, CRS501T, CRS501DT, CRS501WT, CRS501, CRS501D, CRS501W, CRS65, CRS65D, CRS65W, CRS80, CRS80D, CRS80W

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, A Series, A401T, A501T, A501, A652, A652D, A652W.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa A Series ใบพัดแบบเปิด ที่มีประสิทธิภาพสูง The Volute tpye Open Impeller Yield High Efficiencyการใช้ประโยชน์ - สำหรับน้ำจืดหรือน้ำเสียที่ม...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, AH Series, AH401T, AH501, AH502, AH502D, AH502W, AH651, AH801, AH1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa AH Series ใบพัดแบบเปิด ที่มีประสิทธิภาพสูง The Volute tpye Open Impeller Yield High Efficiencyการใช้ประโยชน์- สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากถังบ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNWX Series, CNWX651, CNWX801, CNWX1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CNWX Series (สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์) Non-Clog Scroll Submersible Pumps CNWX Seriesชุดเครื่องสูบน้ำจืดแบบไม่อุดตัน มีความสามารถในการท...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสูบน้ำทิ้ง, ปั๊มสูบน้ำ, ปั๊มดูดน้ำ, ShiMaywa, CN Series, CNH Series, CN401T-P40, CN401T-F40, CN501T-P50, CN501T-F50, CN501-P50, CN501-F50, CN501T-P65B, CN501T-F65, CN501-P65B, CN501-F65, CN
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ ShinMaywaCN / CNH Series ปั๊มน้ำ ShinMaywa CN/CNH Seriesเหมาะสำหรับการถ่ายเทและระบายกากตะกอนที่โรงบำบัดน้ำเสียCNH จะสูบน้ำได้สูงกว่า CN ธรรมดาH ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CN Series (Large Size), CN200-P, CN250-P, CN300-P, CN350-P, CN400-P, CN500-P.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CN Series (Large Size) ปั๊มแช่ ShinMaywa รุ่น CN series (Large discharge size) รุ่นที่มีท่อทางปล่อยขนาดใหญ่CN Series ขนาดใหญ่ (Channel Impeller...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNL Series, CNL501, CNL651.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CNL Series มีข้อดีมากมายสำหรับปั๊มจุ่มShinMaywa ปรับปรุงประสิทธิภาพของปั๊มและการจัดการของแข็ง การใช้งาน เหมาะสำหรับ : • การถ่ายโอนและระบ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CV CVH Series, CV501T, CV501, CV501D, CV501W, CV651, CV651D, CV651W, CVH100, CV150.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CV / CVH Series แม้แต่น้ำเสียที่มีสิ่งแปลกปลอมก็แทบจะไม่ "อุดตัน" หรือทำให้เกิด "สิ่งกีดขวาง" ในปั๊ม•สำหรับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่มีของแข็...

 • Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CVS Series แม้แต่น้ำเสียที่มีสิ่งแปลกปลอมก็แทบจะไม่ "อุดตัน" หรือทำให้เกิด "สิ่งกีดขวาง" ในปั๊ม•สำหรับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่มีของแข็งเส้น...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CVC Series, CVC501, CVC651, CVC801, CVC1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CVC Series แม้แต่น้ำเสียที่มีสิ่งแปลกปลอมก็แทบจะไม่ "อุดตัน" หรือทำให้เกิด "สิ่งกีดขวาง" ในปั๊ม•สำหรับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่มีของแข็งเส้น...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CR Series, CR501S, CR501T, CR501, CR65, CR80.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CR Series CR Series ปั๊มจุ่มที่มีน้ำหนักเบา ความสามารถในการส่งผ่านสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญ เพื่อให้การถ่ายโอนสิ่งแปลกปลอมเป็นไปอย่าง...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CRC Series, CRC40S, CRC40DS, CRC40T, CRC40DT, CRC50, CRC50D, CRC65, CRC65D, CRC50W, CRC65W .jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CRC Series CRC Series เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มมีน้ำหนักเบา รุ่นส่งสูง(High head) ใบพัดแบบปิด(closed impeller) การใช้ประโยชน์ ใช้สำหรับบำบัด...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CJ Series, CJ501, CJ651, CJ651D, CJ651W, CJ80, CJ100.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CJ Series CJ Series ปั๊มน้ำที่มีใบพัดแบบ Channel Impeller พร้อม Chopper ใบมีดบดสับในตัว มีเครื่องสับในตัวสำหรับการสับของแข็ง ที่อาจทำให้ปั๊มอุด...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNMJ Series, CNMJ80 ,CNMJ100
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywaCNMJ Series Discharge Model Installation kit No. RatedOutputkW Phase FlowTotal Headm³/min-m Poles SolidPassage dia.SoftSolid(mm) PumpWeig...
Visitors: 251,001