CR Series


 
Submersible Pump / ปั๊มแช่
ShinMaywa  CR Series

CR Series ปั๊มจุ่มที่มีน้ำหนักเบา ความสามารถในการส่งผ่านสูง
ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญ เพื่อให้การถ่ายโอนสิ่งแปลกปลอมเป็นไปอย่างราบรื่น
 
การใช้ประโยชน์
- สำหรับบำบัดน้ำดิบในโรงงานบำบัดน้ำ ฯลฯ
- สำหรับควบคุมอัตราการไหลของของเหลว
- สำหรับตะกอนที่กลับมา
  
 
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CR Series, CR501S, CR501T, CR501, CR65, CR80
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CR Series,CR501DS, CR501DT, CR501D(CR-ลูกลอย-AUTO Operation)ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CR Series, CR501WS(CR-ลูกลอย-AUTO-Alternate Operation)

Bore
mm
Pump Model Connection Part No. Phase Output
kW
Capacity-Total Head
m3/min-m
Weight
kg
Non-Auto-Operation Auto-Operation Auto-Aitemate Operation Auto-Connecting Free Standing CR CR-D
CR-W
50 CR501S CR501DS CR501WS P50RL F50 1 0.15 0.1-3.5 5.5 6.0
0.25 0.13-4.5 7.0 7.5
0.4 0.16-6.8 8.2 8.7
CR501T CR501DT - 3 0.15 0.1-3.5 4.9 5.4
0.25 0.13-4.5 6.3 6.8
0.4 0.16-6.8 7.4 7.9
CR501 CR501D - 0.75 0.22-8.8 8.8 9.3
65 CR65 - - P65NR F65N 3 1.5 0.35-9.8 16 -
80 CR80 - - P80NR F80N 3 2.2 0.35-13.0 19 -


แบบฟอร์มติดต่อกลับ • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, A Series, A401T, A501T, A501, A652, A652D, A652W.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa A Series ใบพัดแบบเปิด ที่มีประสิทธิภาพสูง The Volute tpye Open Impeller Yield High Efficiencyการใช้ประโยชน์ - สำหรับน้ำจืดหรือน้ำเสียที่มีสารแข...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, AH Series, AH401T, AH501, AH502, AH502D, AH502W, AH651, AH801, AH1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa AH Series ใบพัดแบบเปิด ที่มีประสิทธิภาพสูง The Volute tpye Open Impeller Yield High Efficiencyการใช้ประโยชน์- สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากถังบำบัด...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNWX Series, CNWX651, CNWX801, CNWX1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CNWX Series Non-Clog Scroll Submersible Pumps CNWX Seriesชุดเครื่องสูบน้ำจืดแบบไม่อุดตัน มีความสามารถในการทะลุผ่านได้สูงกว่าปั๊มจุ่มที่มีอยู...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CN CNH Series, CN40T, CN501T, CN501, CN651, CN80, CN100, CNH100, CN150.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CN CNH Series การใช้ประโยชน์- สำหรับใช้ในกระบวนการบำบัดที่โรงงานบำบัดร่วม- สำหรับใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่โรงบำบัดน้ำเสีย หรือโรงงานบำบัด...

 • CN651-P65.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ ShinMaywaCN Series Discharge Model Installation kit No. RatedOutputkW Phase FlowTotal Headm³/min-m Poles Solid Passage dia.SoftSolid(mm) PumpWeightk...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CN Series (Large Size), CN200-P, CN250-P, CN300-P, CN350-P, CN400-P, CN500-P.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CN Series (Large Size) Boremm Model outputkW Impeller Passage Size (mm) : Impeller No.50Hz PolesP Weightkg 200 CN200-P 7.5 (263DY) 110 x ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNL Series, CNL501, CNL651.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CNL Series การใช้ประโยชน์- สำหรับใช้ในกระบวนการบำบัดที่โรงงานบำบัดร่วม- สำหรับใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่โรงบำบัดน้ำเสียหรือโรงงานบำบัดดินใ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CV CVH Series, CV501T, CV501, CV501D, CV501W, CV651, CV651D, CV651W, CVH100, CV150.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CV CVH Series สำหรับสิ่งปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลสุขาภิบาลที่มีเศษเศษเป็นเศษ ๆ- สำหรับใช้ในสถานีสูบจ่ายสารละลาย หรือบ่อพักล้นเพื่อถ่ายทอดน้ำดิบ- สำ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CVS Series, CVS40T, CVS50T, CVS50, CVS651, CVS651D, CVS651W, CVS80, CVS80D, CVS80W, CVS100.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CVS Series สำหรับสิ่งปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลสุขาภิบาลที่มีเศษเศษเป็นเศษ ๆ- สำหรับใช้ในสถานีสูบจ่ายสารละลาย หรือบ่อพักล้นเพื่อถ่ายทอดน้ำดิบ- สำหรับ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CVC Series, CVC501, CVC651, CVC801, CVC1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CVC Series สำหรับสิ่งปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลสุขาภิบาลที่มีเศษเศษเป็นเศษ ๆ- สำหรับใช้ในสถานีสูบจ่ายสารละลาย หรือบ่อพักล้นเพื่อถ่ายทอดน้ำดิบ- สำหรับ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, , CRS Series, CRS401S, CRS401T, CRS501S, CRS501T, CRS501, CRS65, CRS80.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CRS Series CRS Series เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มมีน้ำหนักเบามีขีดความสามารถในการส่งผ่านและประสิทธิภาพในการสูบจ่ายอย่างรวดเร็วการใช้ประโยชน์- สำหรับบ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CRC Series, CRC40S, CRC40DS, CRC40T, CRC40DT, CRC50, CRC50D, CRC65, CRC65D, CRC50W, CRC65W .jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CRC Series CRC Series เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มมีน้ำหนักเบา รุ่นส่งสูง(High head) ใบพัดแบบปิด(closed impeller) การใช้ประโยชน์ - ใช้สำหรับบำบัดน้ำเ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CJ Series, CJ501, CJ651, CJ651D, CJ651W, CJ80, CJ100.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CJ SeriesCJ Series มีเครื่องบดสับภายในเพื่อ "สับ" วัตถุแปลกปลอมซึ่งอาจทำให้ปั๊มอุดตันหรือพันกันได้- สำหรับบำบัดน้ำดิบที่โรงงานบำบัดร่วม- สำหรับ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNMJ Series, CNMJ80 ,CNMJ100
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywaCNMJ Series Discharge Model Installation kit No. RatedOutputkW Phase FlowTotal Headm³/min-m Poles Solid Passage dia.SoftSolid(mm) PumpWei...
Visitors: 59,146