CJ Series


 
Submersible Pump / ปั๊มแช่
ShinMaywa  CJ Series

CJ Series ปั๊มน้ำที่มีใบพัดแบบ Channel Impeller พร้อม Chopper ใบมีดบดสับในตัว
มีเครื่องสับในตัวสำหรับการสับของแข็ง ที่อาจทำให้ปั๊มอุดตันหรือพันกันได้

การใช้งาน
● การถ่ายโอนสิ่งปฏิกูล / น้ำเสียที่มีของแข็ง
● น้ำทิ้งจากอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอุปกรณ์สุขาภิบาล

ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CJ Series, CJ501, CJ651, CJ651D, CJ651W, CJ80, CJ100
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CJ Series, CJ501, CJ651, CJ651D, CJ651W, CJ80, CJ100
ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CJ Series, CJ501, CJ651, CJ651D, CJ651W, CJ80, CJ100
 
Discharge Model
Installation kit No. Rated
Output 

kW
Phase
Flow
Total Head

m³/min-m
Poles
Solid Passage dia.
Soft Solid
(mm)

Pump
Weight

kg
mm Guide rail
installation
Free
standing
CJ
50 CJ501 P50 F50 0.75 3 (1) 0.2-7.2 2 30 19.5
(3) 0.15-5.1
65 CJ501 P65B F65B 0.75 3 (1) 0.2-7.2 2 30 19.5
(3) 0.15-5.1
CJ651 P65 F65 1.5 0.4-10.2 41 29
CJ80 2.2 0.8-8.2 4 54 58
3.7 1.0-11.7 53 70
80 CJ651 P80 F80 1.5 3 0.4-10.2 2 41 29
CJ80 P80B 2.2 0.8-8.2 4 54 58
3.7 1.0-11.7 53 70
CJ100 5.5 1.2-13.6 60 95
7.5 1.4-15.6 108
100 CJ80 P100B F100 2.2 3 0.8-8.2 4 54 58
3.7 1.0-11.7 53 70
CJ100 5.5 1.2-13.6 60 95
7.5 1.4-15.6 108

ช่องทางการติดต่อ
02-4168770, 02-4168771
sales@airpumpcenter.com
@PPY1999 (มี@ด้วย)

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"

แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้
ศูนย์จำหน่าย : ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสูบน้ำทิ้ง, ปั๊มสูบน้ำ, ปั๊มดูดน้ำ, ShiMaywa, CJ Series, CJ501-P50, CJ501-F50, CJ501-P65B, CJ501-F65B, CJ651-P65, CJ651-F65, CJ80-P65, CJ80-F65, CJ651-P80, CJ651-F80, CJ80-P80, CJ80-F80, CJ100-P80, CJ100-F80, CJ80-P100B, CJ80-F100, CJ100-P100B, CJ100-F100
 

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, A Series, A401T, A501T, A501, A652, A652D, A652W.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa A Series ใบพัดแบบเปิด ที่มีประสิทธิภาพสูง The Volute tpye Open Impeller Yield High Efficiencyการใช้ประโยชน์ - สำหรับน้ำจืดหรือน้ำเสียที่ม...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, AH Series, AH401T, AH501, AH502, AH502D, AH502W, AH651, AH801, AH1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa AH Series ใบพัดแบบเปิด ที่มีประสิทธิภาพสูง The Volute tpye Open Impeller Yield High Efficiencyการใช้ประโยชน์- สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากถังบ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNWX Series, CNWX651, CNWX801, CNWX1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CNWX Series (สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษตามออเดอร์) Non-Clog Scroll Submersible Pumps CNWX Seriesชุดเครื่องสูบน้ำจืดแบบไม่อุดตัน มีความสามารถในการท...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, ปั๊มจุ่ม, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ปั๊มระบายน้ำ, ปั๊มสูบน้ำทิ้ง, ปั๊มสูบน้ำ, ปั๊มดูดน้ำ, ShiMaywa, CN Series, CNH Series, CN401T-P40, CN401T-F40, CN501T-P50, CN501T-F50, CN501-P50, CN501-F50, CN501T-P65B, CN501T-F65, CN501-P65B, CN501-F65, CN
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ ShinMaywaCN / CNH Series ปั๊มน้ำ ShinMaywa CN/CNH Seriesเหมาะสำหรับการถ่ายเทและระบายกากตะกอนที่โรงบำบัดน้ำเสียCNH จะสูบน้ำได้สูงกว่า CN ธรรมดาH ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CN Series (Large Size), CN200-P, CN250-P, CN300-P, CN350-P, CN400-P, CN500-P.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CN Series (Large Size) ปั๊มแช่ ShinMaywa รุ่น CN series (Large discharge size) รุ่นที่มีท่อทางปล่อยขนาดใหญ่CN Series ขนาดใหญ่ (Channel Impeller...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNL Series, CNL501, CNL651.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CNL Series มีข้อดีมากมายสำหรับปั๊มจุ่มShinMaywa ปรับปรุงประสิทธิภาพของปั๊มและการจัดการของแข็ง การใช้งาน เหมาะสำหรับ : • การถ่ายโอนและระบ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CV CVH Series, CV501T, CV501, CV501D, CV501W, CV651, CV651D, CV651W, CVH100, CV150.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CV / CVH Series แม้แต่น้ำเสียที่มีสิ่งแปลกปลอมก็แทบจะไม่ "อุดตัน" หรือทำให้เกิด "สิ่งกีดขวาง" ในปั๊ม•สำหรับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่มีของแข็...

 • Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CVS Series แม้แต่น้ำเสียที่มีสิ่งแปลกปลอมก็แทบจะไม่ "อุดตัน" หรือทำให้เกิด "สิ่งกีดขวาง" ในปั๊ม•สำหรับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่มีของแข็งเส้น...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CVC Series, CVC501, CVC651, CVC801, CVC1001.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CVC Series แม้แต่น้ำเสียที่มีสิ่งแปลกปลอมก็แทบจะไม่ "อุดตัน" หรือทำให้เกิด "สิ่งกีดขวาง" ในปั๊ม•สำหรับสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่มีของแข็งเส้น...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CR Series, CR501S, CR501T, CR501, CR65, CR80.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CR Series CR Series ปั๊มจุ่มที่มีน้ำหนักเบา ความสามารถในการส่งผ่านสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญ เพื่อให้การถ่ายโอนสิ่งแปลกปลอมเป็นไปอย่าง...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, , CRS Series, CRS401S, CRS401T, CRS501S, CRS501T, CRS501, CRS65, CRS80.jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CRS Series CRS Series เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มมีน้ำหนักเบามีขีดความสามารถในการส่งผ่านและประสิทธิภาพในการสูบจ่ายอย่างรวดเร็ว การใช้ประโยชน์ สำ...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CRC Series, CRC40S, CRC40DS, CRC40T, CRC40DT, CRC50, CRC50D, CRC65, CRC65D, CRC50W, CRC65W .jpg
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywa CRC Series CRC Series เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มมีน้ำหนักเบา รุ่นส่งสูง(High head) ใบพัดแบบปิด(closed impeller) การใช้ประโยชน์ ใช้สำหรับบำบัด...

 • ปั๊มน้ำ, ปั้มน้ำ, Submersible Pump, ปั๊มแช่, ไดโว่, ปั๊มน้ำเสีย, ShinMaywa, CNMJ Series, CNMJ80 ,CNMJ100
  Submersible Pump / ปั๊มแช่ShinMaywaCNMJ Series Discharge Model Installation kit No. RatedOutputkW Phase FlowTotal Headm³/min-m Poles SolidPassage dia.SoftSolid(mm) PumpWeig...
Visitors: 251,008